Reglering av utlånade fordon

”Gäller för privatpersoner och företag

Brukarkort

Tillstånd och avtal vid brukande av lånade fordon

Här fyller du i ett brukarkort som används när du som förare (brukare) ska framföra ett fordon som du inte står som ägare på. För att beställa ett brukarkort, klicka på knappen nedan och fyll sedan i alla obligatoriska uppgifter för att göra handlingen giltig. Handlingen gäller både för privatpersoner och företag/organisationer/kommuner.

  • bevisa vem som får framföra någon annans fordon
  • avtala vem som betalar självrisk
  • avtala vem som betalar trängselskatt
  • avtala vem som betalar vägskatter
  • avtala vem som betalar parkeringsböter
  • avtala vem som betalar fordonsskatt
  • bestäm eventuella hyreskostnader

*bilder nedan är endast hänvisningar

Transportstyrelsen img-546545

Svenskregistrerade fordon riskerar att tvångsregistreras i andra EU länder p.g.a. Transportstyrelsens falska uttalanden om Brukarkort.se

Vi vill påminna om att man alltid ska vara källkritisk och inte tro på allt man läser om online. Brukarkort för fordon är en aktiv tjänst som existerar trots att Transportstyrelsen i ett officiellt uttalande hävdar att: ”det finns inget som heter Brukarkort”. Detta visar exempel på att det blir allt viktigare att faktakontrollera den rapportering som sker även från våra myndigheter och att man behöver få informationen verifierad.

Lita inte på information från en myndighet med stor okunskap om lagar och regler som kan försätta ditt fordon i en tvångsregistrering.

Your Europe img-453465
Embassy of Sweden img-345678654
IF Försäkring img-34564
AutoLease DNB img-5646546

Ambassader, EU, försäkrings- & leasingbolag m.m. listar krav och rekommendationer

Försäkrings- och leasingbolag samt svenska ambassader rekommenderar samt listar krav på att man behöver medhar en fullmakt när man kör fordon som ägs av någon annan.

För att ta del av viktig information angående kraven och rekommendationerna som olika aktörer rapporterat om, kan du fortsätta genom att klicka dig vidare.

Your Europe img-453465

Tillstånd för tjänstebil

I enlighet med EU lagar ställs krav på tillstånd från arbetsgivaren när en anställd kör tjänstebil i utlandet. För att köra en tjänstebil utomlands kan du ansöka om ett brukarkort.

Brukarkort logotype img

Situationer med brukarkort?

Få mer information om vad som gäller när du använder en bil som du inte äger själv eller när ett brukarkort för fordon används. Skaffa brukarkort och reglera ansvarsfördelningen vid brukande av lånade fordon.

Kronofogden img-435643
Polisen img-905345

Kronofogden och polisen (utmätning)

Om du kör en bil som inte är din och har obetalda skulder, kan bilen tas i beslag och säljas om du inte kan bevisa att du bara använder den och inte äger den. Ett brukarkort kan bevisa att det handlar om en utlåning. Tänk dock på att det är domstolen som prövar bevisningen.

Hyresavtal img-4544566566556644

Hyresavtal för fordon

Brukarkort fungerar även som ett hyresavtal vid eventuella hyreskostnader för användning av fordon mellan två parter. Genom brukarkortet kan parterna tydligt reglera kostnaderna.

Utomlands med bil img-546546
Your Europe img-453465

Utlånade fordon som körs utomlands

I många länder krävs att den som kör en lånad bil kan bevisa att de har ägarens tillstånd att använda fordonet. Ett brukarkort kan vara till hjälp i detta sammanhang.

Sweden img-34543 Köra bil inom Sverige Brukarkort

Utlånade fordon som körs inom Sverige

Inom Sveriges gränser finns det flera tillfällen då ett brukarkort är viktigt att ha med sig. Ta reda på mer om vilka situationer som gör brukarkortet användbart när du kör ett lånat fordon.

Självrisk img-4544566566556644

Vem står för självrisken?

Ett brukarkort reglerar ansvarsfördelningen för självrisken vid en olycka med ett lånat fordon, vilket avgör om ägaren eller den som lånat fordonet är ansvarig för självrisken under sin körning.

Parkering Brukarkort img-3245643

Avtal för parkeringsböter

Det är alltid ägaren av fordonet som har ansvaret att betala parkeringsböter. Därför är det viktigt att i förväg fastställa om den anställde eller den som kör ett lånat fordon ska betala sina egna parkeringsböter.

Avtal för trängselskatt och vägavgifter img-454554543

Avtal för trängselskatt och vägavgifter

När någon lånar en bil kan det uppstå kostnader för trängselskatt, infrastrukturavgifter (broavgifter) och andra vägavgifter. Fastställ kostnadsansvaret i förväg.

Fordonsskatt img-45445664544

Avtal för fordonsskatt

Vid lån av en bil, oavsett om det är för en kortare eller längre period, kan det vara viktigt att klargöra vem som ska stå för fordonskatten. Se till att förutbestämma kostnadsansvaret i förväg.

Omdömen och recensioner Brukarkort stjärna img-55562

Omdömen & recensioner

Läs spännande berättelser om hur ett brukarkortför fordon skapar ansvarsfulla fordonsförare och en säkrare trafikkultur i Sverige.