Reglering av utlånade fordon

”Köra fordon utomlands”

Utomlands

Utlånade fordon som körs utomlands

När du kör en bil som är registrerad på en annan person eller företag och planerar att ta bilen utomlands, finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Många gånger kontrollerar polis och andra myndigheter i andra länder både din rätt att ta bilen ut ur Sverige och din rätt att använda bilen.

Kontroller i utlandet

I vissa andra länder utförs kontroller av myndigheter för att verifiera om föraren har fått ägarens tillstånd att föra ut fordonet från Sverige och nyttja den i landet.

Det finns information som tyder på att spansk polis och tullverk genomför noggranna kontroller av fordon som har utlånats, särskilt vid gränserna. Inom de spanska gränskontrollerna finns det uppgifter som indikerar att spanska myndigheter önskar att få presenterat ett bevis på att bilen har utlånats, vilket underlättar och formaliserar processen med myndighetskontrollerna.

Länder som kräver bevis

Det är vanligt att länder kräver skriftlig dokumentation som styrker förarens rätt att använda ett fordon. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje land har sina egna specifika lagar och rekommendationer när det gäller att ta med en bil över gränserna.

För att säkerställa att du uppfyller de krav som gäller i det land du planerar att besöka, är det bäst att ta kontakt med myndigheterna i det specifika landet för att få information om vilken skriftlig dokumentation som kan krävas.

Om din resa innebär att du passerar genom flera länder, bör du vara medveten om att du kan behöva kontrollera med myndigheterna i varje land längs din resväg för att garantera att du uppfyller deras individuella krav.