Reglering vid utlånade fordon

”Reglera självrisken i vårt brukarkort”

Självrisk

Vem står för självrisken vid utlåning av fordon?

Du som skaffar ett brukarkort kan även reglera ansvarsfördelningen för självrisken vid en olycka med ett lånat fordon, vilket avgör om ägaren eller den som lånat fordonet är ansvarig för självrisken under sin körning.

Ansvarsfördelning för självrisken

Genom att skaffa ett brukarkort har du möjligheten att tydligt reglera ansvarsfördelningen av självrisken i händelse av en olycka med ett lånat fordon. Detta fastställer vem som bär ansvaret att betala självrisken under den tid fordonet används av den som lånat det.

Detta är särskilt viktigt att reglera detta för att kunna eliminera oklarheter och tvister som kan uppstå när olyckor inträffar. Genom att reglera detta, kan både ägaren och användaren av fordonet känna sig tryggare. Detta främjar en sund och öppen användning av lånade fordon och minskar potentiella konflikter.

Försäkringsbolagens regler

Försäkringsbolagens regler för självrisk vid skador utgör en kostnad som ska betalas. Denna kostnad regleras i de avtal som har ingåtts mellan försäkringstagaren (ägaren av bilen) och försäkringsbolaget. Detta innebär att om du är ägaren av bilen och du har en försäkring med självrisk, kommer du att behöva betala självrisken när du begär att försäkringen ska täcka skadorna på bilen.

Vid skador som orsakas av den som lånat fordonet eller i händelse av olyckor, brukar försäkringsbolaget normalt rikta självriskkravet mot fordonets registrerade ägare istället för den som lånat bilen. För att undvika denna situation och klargöra ansvarsfördelningen kan du skaffa ett brukarkort.

Vad är självrisk

Självrisken för ett fordon är den summa pengar som försäkringstagaren måste betala själv vid skador på sitt fordon innan försäkringen börjar täcka kostnaderna. Självriskens storlek kan variera beroende på försäkring och val av försäkringsbolag.

 

Så kontrollerar du självriskens belopp

För att kontrollera självriskens belopp i din försäkring kan du läsa ditt försäkringsavtal eller kontakta ditt försäkringsbolag.