Reglering vid utlånade fordon

”Köra fordon i Sverige”

Sverige

Utlånade fordon som körs inom Sverige

Det finns flera situationer där ett brukarkort för fordon kan vara nödvändigt, fungera som ett bevis eller en fullmakt på att föraren har fått tillåtelse att köra ett lånat fordon.

Ett skriftligt bevis på utlåning

Att tydligt dokumentera vem som använder fordonet är användbart i många situationer. I flera fall kan du komma att behöva styrka att ett fordon nyttjas genom utlåning. Exempel på situationer är vid:

  • beviskrav i domstol
  • poliskontroll i Sverige
  • utmätning av Kronofogden
  • boendetillståndsparkering
  • bostadsrättsföreningens parkering
  • kontakt med myndigheter
  • praxis för företagsbilar
  • praxis för förmånsbilar

Kronofogden och polisen

Ett betydande problem uppstår när Kronofogden och polisen beslagtar ett fordon, eftersom ansvaret att bevisa ägandet av fordonet alltid ligger på både föraren och ägaren. I rättsliga ärenden är det avgörande att kunna verifiera köpet av bilen med användarens pengar, tydligt påvisa att fordonet har lånats ut, och kunna tillhandahålla relevant dokumentation såsom köpekontrakt och eventuella låneavtal.

Vad är ett brukarkort för fordon?

Ett brukarkort för fordon är ett dokument som bekräftar en överenskommelse mellan ägaren och föraren, vilket tydligt indikerar att ägaren har lånat ut fordonet till brukaren.

Det är en handling som bekräftar att ägaren av fordonet har gett brukaren fullmakt att använda ett fordon som de inte äger själva.

Bevis

Kontrollera när du behöver styrka att du har rätt att framföra ett fordon som inte är registrerat i ditt eget namn.