Reglering vid utlånade fordon

”Ta del av villkoren”

Villkor

Villkor och information

Här finner du information och riktlinjer kring brukarkort.

Information och utfärdande

Ett brukarkort kan beställas online antingen av fordonets ägare eller av den som kommer att använda fordonet. För att få ett brukarkort utfärdat måste alla obligatoriska uppgifter som krävs i beställningsformuläret lämnas. Beställaren av brukarkortet följer stegvis processen för att ange alla nödvändiga uppgifter.

För att få ett brukarkort för fordon måste du betala den angivna avgiften i enlighet med beställningen.

När brukarkortet har skickats ut, måste fordonets ägare signera handlingen för att det ska bli giltigt.

Information om brukarkort för fordon

Ett brukarkort är en fullmakt och en överenskommelse mellan ägaren av ett fordon och den som ska låna bilen. Handlingen innehåller sammanställda uppgifter som har lämnats av beställaren. Dessa uppgifter visar att ägaren ger brukaren eller låntagaren tillstånd att använda fordonet.

Information som måste inkluderas i beställning av brukarkort omfattar registreringsnummer, bilmärke och modell, och uppgifter om ägaren och användaren/låntagaren. Brukarkort kan användas antingen med obegränsad giltighetstid eller genom att ange en specifik tidsram.

Brukarkort för fordon ges ut på engelska och svenska i samma dokument.

Ångerrätt och beställningsinformation

När du genomför en beställning följer vi lagen om ångerrätt, vilket ger dig rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du vill utnyttja ångerrätten, vänligen kontakta oss via e-post på info@brukarkort.se. Har du beställt ett brukarkort levereras handlingen till den e-postadress som du har angivit i din beställning. Leverans av kvitto skickas till samma e-postadress. Även om du påbörjar en beställning av brukarkort är du inte bunden till att betala om din betalning inte genomförs.

När privatpersoner som genom Brukarkort.se köper ett brukarkort går köpet genom Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ett brukarkort tillverkas och/eller utvinns på beställning och är anpassad och skräddarsydd för just denna användare på just det fordon som köpet avser. I paragraf 11 regleras undantag från ångerrätten enligt följande:

  1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts
  2. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel
  3. Genom ett köp godkänner du som köpare dessa villkor samt att tjänsten påbörjas under ångerfristen samt att du som köpare avsäger dig ångerrätten.

Är ett brukarkort obligatoriskt?

Ja, det kan vara ett krav för att få framföra en lånad/leasad/tjänstebil/förmånsbil eller annat motordrivet fordon, både inom Sverige och utomlands. Kommuner och parkeringsbolag kan kräva att du visar upp ett intyg som styrker att du lånar bilen tillsvidare för att kunna erbjuda dig en boendeparkering.

Innan användaren beställer ett brukarkort, ligger det på dennes ansvar att kontrollera om krav föreligger. Det är innebär att vara medveten om och följa de lagar och regler som gäller för att bevisa att ett fordon som används görs så med ägarens godkännande genom utlåning.

Företagsuppgifter

ABC Digital AB
Organisationsnummer: 559220-2112
Momsregistreringsnummer: SE559220211201

Hyresavtal för fordon

Brukarkort fungerar även som ett hyresavtal vid eventuella hyreskostnader för användning av fordon mellan två parter. Genom brukarkortet kan parterna tydligt reglera kostnaderna.