Reglering vid utlånade fordon

”Vi förklarar alla olagliga uttalanden”

Förklaring

Förklaring med bevis: Transportstyrelsens falska påståenden om Brukarkort

Tre anställda hos Transportstyrelsen har hittills identifierats i de ogrundade anklagelserna mot tjänsten Brukarkort. Vi har meddelat Transportstyrelsen att dessa personer utnyttjar Transportstyrelsen kommunikationsverktyg på ett olagligt sätt. Här nedan kommer vi att gå igenom samtliga av anklagelserna som riktas mot tjänsten Brukarkort och presentera bevis för att anställda hos Transportstyrelsen sprider falska och ogrundade anklagelser.

Identifierad

Märta Samuelsson:
Facebook administratör
Transportstyrelsen

Identifierad

Christofer Kärrdahl:
Strateg
Transportstyrelsen

Identifierad

Mikael Andersson:
Presschef
Transportstyrelsen

Det blir allt viktigare att faktakontrollera information även från våra myndigheter

Anklagelser mot Brukarkort sker helt utan grund från Transportstyrelsen där de anställda som ligger bakom de ogrundade anklagelserna är föremål för polisiära årgärder. 

Transportstyrelsen tillsammans med den högt uppsatta tjänstemännen Christofer Kärrdahl och Mikael Andersson har riktat allvarliga anklagelser utan några som helst grunder om tjänsten Brukarkort där man vidare med Märta Samuelssons hjälp har fått stor spridning på anklagelserna via Facebook. Detta sker utan dess like och detta vill vi härmed gå igenom och ge en förklaring till.

Det pågår inga rättsprocesser mot Brukarkort

Innan vi går in på anklagelserna är det värt att notera att varken Brukarkort, bolaget bakom Brukarkort eller dess företrädare är misstänkta för brott relaterade till tjänsten Brukarkort. Det finns heller inga domslut som gör gällande att Brukarkort skulle vara ett försök till bedrägeri som Transportstyrelsens anställda försöker att göra gällande. Det är också värt att notera att de enda som faktiskt är föremål för polisiära åtgärder i nuläget i samband med misskrediteringen om Brukarkort är Transportstyrelsens identifierade anställda. Dessa har nämligen blivit polisanmälda med hänvisning till gällande lagstiftning.

Tjänstefel förvaltningslagen

Av regeringsformen 1 kap. 9 § framgår bland annat att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakkta saklighet och opartiskhet. Det innebär kort att myndigheter inte får störa effektiv konkurrens och skapa hinder för företag och personer. Om de gör det, begår de allvarliga brott.

Tjänstefel konkurrenslagar och EU-lagar

Svenska konkurrenslagar tillsammans med EU-lagar förbjuder myndigheter att störa den fria marknaden på så sätt som Transportstyrelsens anställda har gjort.

JK förklarar i ett beslut i ärendet

Uttalanden som sker från myndighetsanställda är att jämställa med ett uttalande från myndigheten. I den situationen skyddar inte meddelarfriheten det ifrågasatta uppgiftslämnandet, som därför ska bedömas enligt vanlig lag.

Brottsbalken

Brottsbalken 20 kap. Om tjänstefel m. m. 1 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Anställda inom Transportstyrelsen är alltså föremål för polisiära åtgärder – inte Brukarkort

Nu har alltså Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Mikael Andersson själva blivit föremål för eventuella polisiära åtgärder i samband med sina uttalanden. Det gäller grova brott mot förvaltningslagen och EU-rättsliga konkurrenslagar vilket kan utgöra ett grovt tjänstefel.

Vi ska gå igenom de falska uttalanden i Transportstyrelsens nyhetsartikel som utgör ett brott

Klicka på bilden för förstoring

Här är de falska påståenden och olagliga uttalanden vi presenterar bevis för lite längre ner

1 – Det finns inget som heter Brukarkort

2 – Transportstyrelsen varnar för bedrägeriförsök

3 – Transportstyrelsen vill varna för bedräglig reklam.

4 – Enligt utskicken är Transportstyrelsen adresskälla till utskicken vilket inte stämmer.

5 – Enligt utskicken krävs brukarkort för att få använda fordon som står registrerad på annan person eller vid utlåning av ditt eget fordon till någon annan.

6 – Det är ett försök att begå bedrägeri.

7 – Det är tyvärr ytterligare ett i raden av försök att lura människor genom ord och begrepp.

8 – Jag vill understrycka att det inte finns något som heter brukarkort.

Förklaring till det falska uttalandet 1:

1 – Det finns inget som heter Brukarkort

Förklaring

Detta är ett märkligt uttalande från Transportstyrelsen då det i själva verket faktiskt finns något som heter Brukarkort. Dessutom finns ansökan om att varumärkesskydda ordet Brukarkort samt Brukarkort för fordon.

Förklaring till det falska uttalandet 2:

2 – Transportstyrelsen varnar för bedrägeriförsök

Förklaring

Det finns inga pågående polisutredningar mot Brukarkort eller dess företrädare vilket även här visar att Transportstyrelsen inte respekterar att det är polisens uppgift att utreda och lagföra försök till bedrägerier och att uttalanden från Transportstyrelsen visar på medveten svartmålning i ett försök att olagligt slå ut Brukarkort från marknaden.

Förklaring till det falska uttalandet 3:

3 – Transportstyrelsen vill varna för bedräglig reklam.

Förklaring

Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Inga ärenden handläggs mot Brukarkort för brott mot marknadsföringslagar, detta innebär att Transportstyrelsen inte respekterar våra svenska domstolar.

Förklaring till det falska uttalandet 4:

4 – Enligt utskicken är Transportstyrelsen adresskälla till utskicken vilket inte stämmer.

Förklaring med bildbevis

Transportstyrelsen är alltid adresskällan. Se mejlbevis från fordonsurval@transportstyrelsen.se. Klicka på bilden för förstoring.

Alla vet att Transportstyrelsen är den enda riktiga källan till registrerade fordonsägare med tillhörande adressuppgifter.

Falskt påstående när Transportstyrelsen uppger att de inte är adresskällan till fordonsuppgifter

Den enda riktiga källan till fordonsägare och fordonsuppgifter i Sverige är Transportstyrelsen. Det är de som har fått i uppgift att föra ett register över alla fordon som finns i Sverige som i sin tur synkar ägarnas personnummer mot folkbokföringsregistret för att sedan registrera korrekt adress i vägtrafikregistret.

Det är Transportstyrelsen som alltså registrerar fordonsägarnas adressuppgifter i vägtrafikregistret. Det är orimligt att tro någonting annat. Detta går att läsa mer på Transportstyrelsen webbplats.

Transportstyrelsen säljer fordon- och adressuppgifter – allt man behöver göra är att mejla till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen säljer adressuppgifter till vem som helst. Allt som krävs är att man mejlar till fordonsurval@transportstyrelsen.se alternativt väljer en leverantör som direkt köper adresser från Transportstyrelsen. Adresskällan är alltså alltid Transportstyrelsen.

Här kan man läsa mer om Transportstyrelsens försäljning av adresser.

Förklaring till det falska uttalandet 5:

5 – Enligt utskicken krävs brukarkort för att få använda fordon som står registrerad på annan person eller vid utlåning av ditt eget fordon till någon annan.

Förklaring med bildbevis

Klicka på bilden för förstoring

Detta reklamblad har sänts ut till ett fåtal personer. Transportstyrelsens anställda uppger falskt att det i reklambladet står att det är ett krav att skaffa ett Brukarkort för att få använda ett fordon som är registrerad på annan person eller när man själv lånar ut sitt fordon till någon annan.

Detta uttalandet från Transportstyrelsen är medveten falsk.

Förklaring till det falska uttalandet 6:

6 – Det är ett försök att begå bedrägeri.

Förklaring

Som ovan nämnt saknar detta uttalande grund då det inte finns några rättsprocesser mot tjänsten Brukarkort för fordon.

Förklaring till det falska uttalandet 7:

7 – Det är tyvärr ytterligare ett i raden av försök att lura människor genom ord och begrepp.

Förklaring

Som ovan nämnt saknar detta uttalande grund då det inte finns några rättsprocesser mot tjänsten Brukarkort för fordon.

Förklaring till det falska uttalandet 8:

8 – Jag vill understrycka att det inte finns något som heter brukarkort.

Förklaring

Som ovan nämnt så finns det något som heter brukarkort.

De namngivna anställda hos Transportstyrelsen saknar respekt för svensk lagstiftning och svensk rättsprocess

Att Transportstyrelsen med Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Mikael Andersson inte uppskattar tjänsten Brukarkort är rätt så självklart just nu men det ger dessa inte rätten att faktiskt måla ut tjänsten, bolaget och dess företrädare som ett bedrägeri. Detta är något vi aldrig kan acceptera från våra myndigheter och det är allvarligt att det har gått så pass illa hos Transportstyrelsen att man anser sig stå över svenska domstolar och polismyndigheten. Här väljer Transportstyrelsen att agera domare utan en möjlig rättvis prövning av ärendet. Så fungerar inte en rättsstat.

Transportstyrelsens falska påståenden skadar allmänhetens förtroende för myndigheten

Allvarligt att vi ska behöva faktakontrollera våra myndigheter – det är en realitet idag

Det blir allt viktigare att faktakontrollera information även från våra myndigheter

Vi vill påminna om att man alltid ska vara källkritisk och inte tro på allt man läser om online. Detta visar exempel på att det blir allt viktigare att faktakontrollera den rapportering som sker i Sverige. Dessvärre är inte alla ärliga i sin rapportering och det visar Transportstyrelsen tyvärr prov på i sin rapportering om tjänsten Brukarkort.

Många aktörer, myndigheter med mera som inte respekterar svensk lagstiftning och våra rättsliga processer vi har i Sverige väljer oftast häpnadsväckande rubriker i sina artiklar så som BLUFF, BEDRÄGERI, VARNING m.m. för att locka och skrämma sina läsare.

Vad är ett brukarkort? Brukarkort är juridiskt bindande och kan verkställas i en domstol vid behov!

Brukarkort som finns att beställa online här är ett avtal och en fullmakt som reglerar ansvarsfördelning vid brukande av lånade fordon. Handlingen gäller både för privatpersoner och företag/organisationer/kommuner. Det är ägaren tilllsammans med brukaren av fordonet som bestämmer vad som ska regleras vid utlåningen.

I ett brukarkort för fordon kan du exempelvis:

  • avtala vem som betalar självrisk
  • avtal vem som betalar trängselskatt
  • avtal vem som betalar vägskatter
  • avtala vem som betalar parkeringsböter
  • avtala vem som betalar fordonsskatt
  • bestämma eventuella hyreskostnader
  • bevis på vem som får framföra någon annans fordon

Frågor och funderingar?

Har du några frågor eller funderingar om Transportstyrelsens uttalanden om oss är du välkommen att mejla oss på info@brukarkort.se