Reglering av utlånade fordon

”Vem betalar parkeringsböterna?”

Avtal

Avtal för parkeringsböter

Reglera betalningsansvaret för parkeringsböter mellan arbetstagare och arbetsgivare eller privatpersoner i mellan. Med ett brukarkort kan du avtala att brukaren av ett visst fordon ska betala sina egna parkeringsböter.

Vem betalar parkeringsböterna?

I praktiken kan anställda som har fått böter under arbetstid undvika att betala sina egna parkeringsböter med företagsägda fordon. Detta gäller även förare som kör ett fordon som ägs av en privatperson.

För att minska oklarheter är det viktigt att klart och tydligt avtala om ansvarsfördelningen för parkeringsböter när någon kör ett fordon som inte ägs av personen själv.

Reglera ansvaret

Parkeringsböter utgör en personlig sanktion mot föraren, men ansvaret för betalning faller alltid på fordonets ägare. 

Genom att upprätta ett brukarkort skapar du en tydlig praxis gällande vem som ska betala parkeringsböterna. Detta gäller oavsett om det är i privata syften eller med ett fordon som ägs av företag, kommuner eller organisationer.

Vad är parkeringsböter

Det finns två olika parkeringsböter, beroende på om du har parkerat på gatumark eller på tomtmark. Parkeringsböterna kallas felparkeringsavgift eller kontrollavgift.

Parkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och det är bilens ägare som är ansvarig för att betala avgiften.

Om arbetsgivaren betalar parkeringsböterna

Om en arbetsgivare betalar den anställdes parkeringsböter blir det en skattepliktig inkomst som ska förmånsbeskattas. Arbetsgivare ingår ofta ett särskilt avtal med anställda för att klargöra ansvarsfördelningen.

Genom att formalisera avtalet med ett brukarkort fastställs det att det är den anställdes ansvar att betala sina parkeringsböter.