Reglering vid utlånade fordon

”Vem betalar för trängselskatten?”

Vägavgifter

Avtal för trängselskatt och vägavgifter med mera

Använd brukarkort för att tydligt fastställa ansvarsfördelningen för trängselskatt, broavgifter och andra vägavgifter.

Vem betalar trängselskatt?

Vid lån av en bil kan kostnader för trängselskatt uppstå. Förutbestäm ansvaret för dessa kostnader i förväg.

För att undvika missförstånd är det nödvändigt att skriftligen avtala om ansvarsfördelningen för trängselskatt när någon använder ett fordon som inte ägs av dem själva. 

Vem betalar vägavgifter?

I Sverige och andra länder påläggs fordonsägare olika typer av vägavgifter. När du lånar ut ditt fordon kan du klargöra att den som använder det även ska stå för de kostnader som uppstår i samband med användningen.

Vägavgifter tas ofta ut genom automatiska registrering via betalkameror.

Vem betalar broavgifter?

I Sverige tas infrastrukturavgifter, som också kallas broavgifter ut vid passagerar över tre olika broar: Motalabron, Sundsvallsbron och Skurubron. Liknande avgifter finns även i andra länder.

Du kan reglera vem som ska stå för kostnaderna innan du lånar ut ditt fordon.

Alltid viktigt att avtala skriftligen

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för att betala alla avgifter och skatter som är kopplade till det specifika fordonet.

Det är därför särskilt viktigt att upprätta skriftliga avtal om kostnadsansvar för trängselskatt och andra vägavgifter när någon använder ett fordon som de inte äger.