Reglering vid utlånade fordon

”Kronofogden och polisen”

Utmätning

Kronofogden utmäter fordon vid insatser med polisen

Om en förare har obetalda skulder registrerade hos Kronofogden och kör en bil som han eller hon har lånat, till exempel från sina föräldrar, finns det en risk att bilen kan beslagtas och användas för att täcka skulderna. Detta beror på att föraren anses ha besittningsrätt över bilen. Faktum är att många förare har blivit föremål för utmätning av fordon som de har lånat av en familjemedlem.

Är jag bilens ägare bara för att jag är förare?

Det kan vara svårt för polisen och Kronofogden att avgöra i vissa fall. Kronofogden kommer att anse att föraren har en så kallad besittningsrätt över bilen vilket då innebär att man anser att föraren är ägaren av bilen.

Det bör noteras att Kronofogden och polisen själva uppger att de inte förlitar sig enbart på de uppgifter som finns registrerade i bilregistret, eftersom det finns möjlighet till felaktigheter eller fusk i bilregistret.

Vem måste bevisa att jag äger eller inte äger bilen?

I ärenden där Kronofogden och polisen beslagtar fordon, är det alltid förarens och ägarens ansvar att bevisa ägandeskapet av fordonet. Därför krävs det i rättsliga ärenden att man kan bevisa vem som har köpt bilen och med vilka medel, att bilen verkligen har lånats ut, och att det finns relevanta dokument som köpekontrakt och eventuella låneavtal med mera.

Om någon annan står som ägare i bilregistret

Kronofogden tar inte hänsyn till vem som faktiskt är registrerad ägare i bilregistret. Följande uttalande har lämnats av Kronofogden.

– Vem som står som registrerad ägare i bilregistret är endast en indikation på vem som faktiskt äger bilen och är inget vi behöver ta hänsyn till berättar Kronofogden.

Hjälper ett brukarkort för fordon?

Ett brukarkort för fordon är en tydlig indikation på att ägaren har lånat ut fordonet till brukaren.

Det är en juridisk handling som tydligt visar uppgifter på att ägaren har gett brukaren fullmakt att köra ett fordon som brukaren inte äger.