Reglering av utlånade fordon

”Situationer med brukarkort”

När

När kan brukarkort för fordon användas – i vilka situationer

I informationssyfte presenterar vi vanliga situationer då brukarkort för fordon används.

Låna någon annans fordon inom Sverige

Du kan ansöka om ett brukarkort när du planerar att använda en lånad bil eller ett annat fordon, till exempel en familjemedlems, vän eller kollegas fordon för körning inom Sverige.

Köra ett fordon utomlands

I många länder krävs att den som kör en lånad bil kan bevisa att de har ägarens tillstånd att använda fordonet. Ett brukarkort kan vara till hjälp i detta sammanhang.

Tjänstebil/förmånsbil i Sverige och utomlands

För att köra en företagsbil eller förmånsbil inom såväl Sverige som utomlands måste du ha auktorisation från företaget som äger bilen. Detta krav gäller både för affärsresor och privata resor utomlands.

Läs europeiska regler här.

Boendeparkeringstillstånd

För att få boendeparkeringstillstånd kräver många kommuner ett intyg som styrker att du får använda bilen privat. Om du kan bevisa detta kan du parkera vid din bostad. Annars krävs att du står som registrerad ägare.

Läs mer om kommunernas regler här.

Beviskrav i domstol

En enskild poliskontroll kan resultera i att myndigheter felaktigt anser dig vara ägaren av ett fordon du har kört, även om så inte är fallet. För att minimera sådana risker kan du skapa ett brukarkort för fordonet.

Parkeringsbolag

Vissa parkeringsbolag erbjuder parkering endast till fordonets ägare. Det kräver att du kan bevisa att du privat använder en annans fordon och därför hyr parkeringsplatsen för det fordon du använder.

Reglering vid hyra

Brukarkort fungerar även som ett hyresavtal vid eventuella hyreskostnader för användning av fordon mellan två parter. Genom brukarkortet kan parterna tydligt reglera kostnaderna.

Reglering vid självrisk

Ett brukarkort reglerar ansvarsfördelningen för självrisken vid en olycka med ett lånat fordon, vilket avgör om ägaren eller den som lånat fordonet är ansvarig för självrisken under sin körning.

Avtal för parkeringsböter

Det är alltid ägaren av fordonet som har ansvaret att betala parkeringsböter. Därför är det viktigt att i förväg fastställa om den anställde eller den som kör ett lånat fordon ska betala sina egna parkeringsböter.

Fordonspolicy

Tänk på att länder, företag, kommuner, organisationer, bostadsrättsföreningar m.m. har sin egen fordonspolicy. Kontrollera därför vilka regler som gäller för just dig.

Lista på fordon

  • Personbil
  • Motorcykel
  • Moped
  • Buss
  • Lastbil
  • Traktor
  • Terrängmotorfordon