Reglering vid utlånade fordon

”Om Brukarkort.se”

Om tjänsten

Om tjänsten brukarkort

Brukarkort för fordon.

Generell information

Brukarkort för fordon utgör en betydande lösning och skapar trygghet i trafiken, detta genom att klarlägga förarens användningsrätt av ett registrerat fordon. Genom att använda handlingen förenklas utlåningsprocesser och fastställer viktiga riktlinjer.

Dessa brukarkort, utöver sin administrativa nytta, förser även rättsväsendet med bevis på att en utlåning av ett fordon faktiskt har ägt rum.

Brukarkort kan användas för alla registrerade motorfordon.

Anställda som kör företagsbil/förmånsbil

Vid utlåning av fordon används brukarkort, vilket skapar strukturerade och ansvarsfulla körningar samtidigt som det tydliggör förarens rätt att köra fordonet. Det är ett värdefullt verktyg för att reglera användningen av fordon och främja trafiksäkerheten.

Brukarkortet fungerar som en fullmakt och överenskommelse mellan fordonets ägare och föraren, och det krävs att denna överenskommelse styrks genom dokumentation, både vid utlandskörningar och i vissa andra situationer, såsom vid körning av både privata och företagsfordon där det finns regleringar.

Så skaffar du brukarkort

För att beställa ett brukarkort ska du fylla i alla obligatoriska uppgifter för att göra handlingen giltig.

Brukarkort ska tas med

Brukarkortet ska tas med av föraren som lånar fordonet under körningarna.