Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Vilotider taxi

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Vilka är vilotiderna för taxiföarare?

Som taxiförare måste du ha genomfört en dygnsvila på minst 11 timmar under det 24-timmars tidsintervall vid varje tillfälle då du påbörjar transportarbete. Dygnsvilan kan delas upp i två perioder, varav minst en av dessa perioder måste omfatta minst åtta timmars vila.

Kom ihåg att du ska ha en personlig tidbok med ditt namn och adress tydligt angivet på varje sida. Din arbetsgivare är ansvarig för att tillhandahålla denna tidbok till dig.

Som taxiförare har du ett ansvar för att dokumentera dina vilotider och körtider.

Viktigt att tänka på:

  • Innan du startar en transport, måste du noggrant dokumentera tidpunkterna för din senaste dygnsvila. Om du har delat din viloperiod i två segment, bör du registrera start- och sluttid för varje del.
  • Du måste ha med dig tidboken vid varje transport.
  • På begäran måste du vara redo att presentera din tidbok för inspektion av polis eller bilinspektör.
  • Du får endast använda en tidbok samtidigt.
  • Om du tror att du kommer att fylla i hela tidboken under den kommande transporten, ska du ha en ny tidbok med dig och börja använda den så snart du har avslutat den tidigare tidboken.
  • Du måste behålla den tidbok som är fullskriven i din ägo i en vecka innan du återlämnar den till den arbetsgivare som försett dig med den.
  • Du ska förvara den fullständigt ifyllda tidboken i din besittning i en vecka innan du returnerar den till den arbetsgivare.
  • Om du avslutar din anställning som förare måste du omedelbart återlämna tidboken till din arbetsgivare, även om den inte är fullständigt ifylld.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.