Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vad är en momssmittad bil?

Vad innebär det när en bil är momssmittad?
När en bil är momssmittad innebär det att en privatperson eller ett företag som inte haft möjlighet att dra av momsen tidigare har ägt bilen. Avskaffandet av denna moms gäller när företag eller bilhandeln köper en begagnad bil av en privatperson. Dessa bilar är för all framtid, vad bilbranschen kallar ”momssmittade”. Det innebär att det aldrig mer går att dra av momsen.

Vad är momssmittad bil och osmittade bilar?

Osmittade bilar är de bilar som tidigare har ägts av leasingbolag. Momsen för dessa leasade bilar kan dras av ägare efter ägare, detta så länge ägarna är företagare. Detta kan ske tills att bilen köps av en privatperson, då blir det direkt momssmittad.

Många finansbolag har ett intresse av att återfinansiera begagnade bilar genom att leasa ut bilarna till nya företagare. Detta för att kunna maximera vinster innan bilen försvinner ut på den privata andrahandsmarknaden för alltid.

Är det sämre att köpa en momssmittad bil på företaget?

Nej, det är det inte. En momssmittad bil är oftast billigare än en bil som fortfarande har momsen kvar. Detta beror på att en bil som fortfarande har momsen kvar är mer eftertraktad av företagare som vill leasa bilen och få 50 procent av momsen tillbaka.

Men om ditt företag har pengar på kontot, så kan du lika gärna spendera pengarna utan att leasa bilar. Det finns alltså för- och nackdelar som du själv måste väga in.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.