Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Regler körjournal för företagsbil

En körjournal för företagsbil används för att dokumentera och redovisa körning med en tjänstebil. Det är ett viktigt verktyg för att skilja mellan arbetsrelaterad och privat användning. Körjournalen innehåller vanligtvis uppgifter om datum, körsträcka, ändamål och resväg för varje privat resa. Detta hjälper till att korrekt beskatta den privata användningen av bilen och följa skattemässiga regler. Det är viktigt att noggrant och noggrant föra en körjournal för att undvika potentiella skatteproblem.

Lista på vad en körjournal ska innehålla

 • Bilens registreringsnummer
 • Datum och notering av vägmätaren vid resans start
 • Antalet mil som körts under respektive resa
 • Startadress och slutadress
 • Syftet med resan
 • Ändamål med resan
 • Vem besöktes: företag, person och plats
 • Information om föraren
 • Om tankning skett med pris och antalet liter

Vilka format måste en körjournal vara i?

Skatteverket har ingen mall för körjournaler. Detta innebär att du själv måste skaffa en vid körningar med företagsbil. Det finns olika format som du kan använda dig av och som passar ditt företag bäst. Exempel på format som är godkända är:

 • Pappersformat
 • Bokformat
 • Digitala kalkylblad
 • Elektroniska körjournaler
 • PDF-filer
 • Word-filer

*Tänk på att alla filer och format är accepterade som körjournal.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.