Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Krav på ljudnivå från bil, moped, motorcykel och a-traktor

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Vilka ljudnivåer gäller för olika fordon?

Transportstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter styr reglerna kring ljudnivåer för vägfordon i trafik. Det finns skiftande krav beroende på fordonstyp, och dessa krav kan även variera mellan fordon av olika årsmodeller.

Bilar som började användas innan den 1 juli 2010

Information om krav på ljudnivå från bilar som togs i bruk innan den 1 juli 2010 finns att hitta i 10 kapitlet av TSFS 2013:63. Länk för vidare läsning.

Bilar som började användas innan 1 juli 2010 eller senare

Information om krav på ljudnivå från bilar som togs i bruk 1 juli 2010 eller senare finns att hitta i TSFS 2016:22, bilaga 1. punkt 1. Länk för vidare läsning.

Mopeder

Information om krav på ljudnivå från mopeder finns att hitta i TSFS 2019:132, 3 kap. 4 §. Länk för vidare läsning.

Motorcyklar

Information om krav på ljudnivå från motorcyklar finns att hitta i TSFS 2021:11, 3 kap. 5 § – 8 §. Länk för vidare läsning.

A-traktor

Information om krav på ljudnivå från A-traktor finns att hitta i VVFS 2003:19, 4 kap. 12 §. Länk för vidare läsning.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.