Reglering vid utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Köra bil med mitella – vilka regler gäller?

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

En mitella som bärs av en förare.

Mitella är ett medicinskt hjälpmedel som bärs på kroppen och används för att stabilisera och immobilisera armen efter en skada eller kirurgisk ingrepp. Får man köra bil med en arm i mitella?

Om man har en sjukdom eller nedsatt funktion i rörelseorganen som påverkar förmågan att köra fordon säkert, kan detta hindra en från att sätta sig bakom ratten. Undantag kan dock göras om man kan anpassa fordonet med ortopediska hjälpmedel eller tekniska anordningar.

Vad som avgör om du får köra bil med mitella eller inte är om din förmåga att köra bil försämras till en sådan grad att det blir svårt att kontrollera fordonet. Är det självklart bör du avstå från att köra. Det är alltid klokt att rådfråga en läkare och även undersöka de lokala trafikreglerna, beroende på om du ska köra i Sverige eller i ett annat land.

Säkrast är att undvika att köra bilen

Om du använder en mitella tillfälligt är det rekommenderat att undvika att köra bil. Istället bör du överväga alternativa transportmedel såsom kollektivtrafik, taxi eller be vänner och familj om hjälp tills du är helt återställd. Det är klokt att fortsätta överväga dessa alternativ tills du har återhämtat dig fullständigt.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.