Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Hyra bil av privatperson – att tänka på

Ska du hyra eller hyra ut en bil som gäller mellan två privatpersoner. Här nedan kan du läsa viktig information.

Här nedan följer information om regler och rekommendationer från Skatteverket.

Om du hyr ut privat egendom, t.ex. en privat bil, mot ersättning är ersättningen skattepliktig inkomst. Den ska normalt tas upp i inkomstdeklarationen som inkomst av kapital. Om du hyr ut regelbundet måste du också deklarera och betala moms.

Du ska deklarera och betala skatt på inkomsten
från uthyrningen

När personlig egendom, t.ex. en bil, hyrs ut är uthyrningen skattepliktig inkomst av kapital. Kostnader som är direkt relaterade till uthyrningen får dras av. Om uthyrningen sker genom en förmedlare kan förmedlingsavgifter dras av. Särskilda tilläggsförsäkringar som krävs för uthyrningen får också dras av.

Du får inte göra avdrag för sådana utgifter som du normalt skulle ha haft för tillgången om den inte hade hyrts ut.

Överskottet av uthyrningen (hyresersättning minus avdrag) redovisar du i inkomstdeklarationen vid kapital, punkt 7.2. Skatten på överskottet är 30 procent.

Är din uthyrning så omfattande att den uppfyller kriterierna för näringsverksamhet ska uthyrningen redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

Har du använt en plattform för att hyra ut din bil?

Plattformsföretag ska lämna uppgifter till Skatteverket om de säljare och låntagare som använder plattformen och deras inkomster under året.

Moms vid uthyrning av privata tillgångar

Vid hyra av personliga tillgångar som är lös egendom (t.ex. bilar) är det nödvändigt att bedöma om tillgången hyrs ut som privatperson eller som en beskattningsbar person (företagare). Endast beskattningsbara personer som bedriver momspliktig ekonomisk verksamhet behöver betala moms på uthyrningen av tillgången.

Ekonomisk verksamhet är ett kontinuerligt och frekvent tillhandahållande av varor och tjänster mot ersättning, som måste utföras självständigt. Om du bara hyr ut din privata egendom några gånger om året mot ersättning anses du inte bedriva ekonomisk verksamhet. Om du däremot hyr ut tillgångar ofta och kontinuerligt anses du vanligtvis bedriva ekonomisk verksamhet.

Om du anses bedriva en momspliktig ekonomisk verksamhet kan bestämmelserna om momsbefrielse för företag med låg omsättning vara tillämpliga.

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 80 000 kronor

Du som bedriver en ekonomisk verksamhet och inte är befriad från moms är skyldig att betala moms på dina hyresintäkter. Du måste därför registrera dig till moms för att kunna redovisa och betala moms på dina ersättningar från uthyrningen. Momsen på uthyrningen är 25 procent. Momsen på priset inklusive moms är därmed 20 procent.

Uthyrning av personbil genom bildelning

Personer kan dela sin bil med andra genom att hyra ut bilen mot betalning när de själva inte använder den. Sådan bildelning kan ske genom uthyrning direkt till andra personer eller till ett biluthyrningsföretag som i sin tur hyr ut bilen. Det finns tjänster på digitala plattformar där en bilägare kan registrera sig och ange när bilen är tillgänglig för uthyrning.

Vid bedömningen av om en sådan biluthyrning är en ekonomisk verksamhet saknar det betydelse att det inte finns tillstånd för biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.