Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Hur många förlorade sitt körkort under år 2023?

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri är det högsta på 10 år

Under det gångna året fattade Transportstyrelsen 36 581 beslut om att återkalla körkort, vilket är en ökning med 4 procent från året innan då 35 227 körkort drogs in. Majoriteten av dessa återkallelser, totalt 18 324, berodde på allvarliga trafikförseelser, enligt statistik sammanställd av Transportstyrelsen.

Allvarliga trafikbrott stod för mer än hälften av alla återkallelser. Trots detta minskade antalet sådana överträdelser från 19 215 under 2022 till 18 324 under 2023. Den mest frekventa anledningen till återkallelse var fortkörning, även om andra trafikförseelser som att köra mot rött ljus och att inte hålla tillräckligt avstånd till bilen framför också var vanliga orsaker.

Antalet körkortsåterkallelser på grund av rattfylleri, inklusive drogpåverkad körning, steg med över 11 procent från 6 310 till 6 991. Detta markerar den största ökningen av återkallelser av denna anledning på ett decennium.

– Det finns ett absolut samband mellan polisens trafikövervakningsarbete och antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri. Man har helt enkelt tagit fler påverkade förare vid vägkanten, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket 2019-2023

Antal återkallade körkort per återkallelsepunkt20192020202120222023Återkallelsepunkten betyder i huvudsak
Återkallelsepunkt 164776317597063106991Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 2158154143145204Smitning
Återkallelsepunkt 36231020155515361703Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 41990326050251211921518324En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsepunkt 513371156983882958Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsepunkt 6144166117135191Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 755505176560958876589Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 841643466430232073769Ej lämnat bevis om läkarintyg eller om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 9222117616 14Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga*3669241603416983522736581
*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelser på medicinska grunder

Om en läkare konstaterar att en patient inte är lämplig att inneha körkort, antingen genom fysisk undersökning eller genom att granska patientens medicinska journaler, är läkaren skyldig att rapportera detta till Transportstyrelsen. Myndigheten kommer sedan att genomföra en utredning av personens rätt att behålla sitt körkort. Under 2023 observerades en ökning på över 12 procent i antalet körkort som återkallats av medicinska orsaker, inklusive anmälningar från läkare, vilket för första gången resulterade i att mer än 6 000 körkort drogs in på denna grund.

Återkallelser efter bland annat anmälan av läkare har ökat varje år under de senaste 10 åren med undantag för pandemiåret 2020.

– Förra året drabbades över 25 000 svenskar av stroke. Det är bara en av många diagnoser som kan påverka körkortsinnehavet och många av de drabbade är tyvärr inte längre lämpliga som bilförare. Då har en läkare ett ansvar att meddela oss på Transportstyrelsen så vi kan pröva körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Tillsammans har de medicinskt motiverade återkallelserna (punkt 7 och 8) ökat med nära 14 procent, från 9 094 under 2022 till 10 358 under 2023.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.