Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Hur länge får man låna ut en bil?

Hur länge får man låna någons bil innan man anser vara det så kallade riktiga ägaren av bilen?

Myndigheter kan ibland anse att du är den riktiga ägaren av bilen om inte något annat framkommit. Det finns fall då myndigheter går emot vad som står i Transportstyrelsens register och registrerar brukaren av fordonet som ägare trots att man bara har lånat fordonet.

Får jag låna eller låna ut en bil?

Svaret är ganska simpelt. Givetvis får du låna ut bilen. Men det finns en del att tänka på. Fordonets ägare bestämmer vem som får låna fordonet eller bilen men sedan finns det lagar och regler att följa. Exempelvis kan det vara bra att styrka att man har rätt att låna bilen. Försäkringsbolag kan även ha krav vid utlåning av bil likaså kan kontrollerande myndigheter önska att du på plats kan styrka att du har rätt att framföra bilen.

Här nedan beskriver vi en del vanliga frågor och svar.

Låna ut bil försäkring

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånar bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Låna ut bil till kompis

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Låna ut bilen till barn

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Ansvar för lånad bil

I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, 3 § 3 st Lag om straff för vissa trafikbrott. Vem som ansvarar för att skadan åtgärdas om sådant uppkommer beror på hur skadan uppkom och vilken försäkring bilen har (trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring). Om skadan uppkom i samband med en kollision mellan två bilar i trafik och det andra fordonets förare ansetts vara vållande utgår ersättning ur trafikförsäkringen, 10 § trafikskadelagen. Vidare har en person som lånar en bil ansvar för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det här innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte har ersatts av eventuell försäkring. Vad försäkringsbolaget ersätter eller inte ersätter framgår i sin tur i försäkringsbrevet och är något man själv behöver läsa om i de villkor som finns hos försäkringsbolagen.

Låna ut bilen till någon under 25

Givetvis ska du som är under 25 kunna låna någon annans bil. Det är dock upp till försäkringsbolagen att avgöra hur ersättning betalas ut om skada uppkommer. Sådana villkor går att finna i det försäkringsbrev som ägaren till fordonet har fått av sin försäkring. Normalt sätt är detta inget problem. Vissa försäkringsbolag vill dock att man i sin försäkring antecknar att person under 25 kommer att framföra fordonet.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.