Reglering av utlånade fordon

”Fullmakt när bilen körs utomlands”

Fullmakt

Fullmakt – Ett intyg när du ska köra en bil utomlands som ägs av annan

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person (fullmaktstagaren) rätt att agera för en annan persons (fullmaktsgivarens) räkning i specifika ärenden eller uppgifter. Fullmakten specificerar ofta de exakta handlingarna som fullmaktstagaren får utföra och kan användas i många olika sammanhang. Här på Brukarkort.se har vi tagit fram en specifik fullmakt som gäller för dig som lånar en bil och ska använda/köra den utomlands.

Fullmakten gäller bl.a. i följande ärenden.

 • bevisa vem som får framföra någon annans fordon
 • intyg på att bilen för köras utanför Sveriges gränser
 • och mycker mer

Behöver jag en fullmakt när jag ska köra en bil utomlands?

Ska du köra en bil utomlands som inte är din egen och som ägs av en annan privatperson eller ett företag? Då kan en fullmakt (tillstånd) eller ett intyg vara mycket värdefullt! Myndigheter i andra länder kan behöva bekräfta att du har tillstånd att köra bilen om den inte är din. Utan en sådan fullmakt eller ett intyg kan det bli svårt att bevisa att du har ägarens tillåtelse att använda bilen.

Det finns flera länder i världen som har specifika krav på att en fullmakt vid utlandskörning ska kunna presenteras vid förfrågan annars kan resan komma att ifrågasättas.

Fullmakt för ulandskörning av fordon är en så kallad enkel fullmakt

Det finns olika typer av fullmakter och innehållet i en fullmakt kan variera betydligt beroende på dess syfte. En generalfullmakt ger fullmaktstagaren bred befogenhet att representera fullmaktsgivaren i många olika ärenden vid flera tillfällen. Å andra sidan kan en fullmakt också vara mer begränsad – en enkelt fullmakt som det kallas ger fullmaktstagaren rätt att agera i en enskild fråga. Detta kan gälla köp av en fastighet, att representera någon vid en bolagsstämma, eller som i detta fall: att få tillåtelse att köra fullmaktsgivarens bil utomlands.

Vad innehåller vår fullmakt för fordon som ska köras utomlands

Med vår fullmakt så kan du enkelt skapa en anpassad fullmakt för att köra någon annans bil utomlands. Fullmakten bevisar att ägaren har gett sitt tillstånd att bilen för framföras och köras i andra länder än Sverige. 

Innehållet i fullmakten är bland annat följande:

 • Registreringsnummer
 • Bilens märke
 • Bilens modell
 • Tydligt att bilen får framföras utomlands
 • Datum då bilen får framföras av den persons om lånar bilen
 • Uppgifter om vem som äger bilen med för- och efternamn och eventuellt företagsuppgifter
 • Uppgifter om vem som ska köra bilen
 • Det finns även möjlighet att skräddarsy fullmakten ytterligare med betalningskrav avseenden parkeringsavgift, trängselskatt, självrisk vid olycka m.m.

Så här beställer du en fullmakt för bil som ska köras utomlands

Via vår webbplats Brukarkort.se är det både smidigt och enkelt att beställa en fullmakt för den bil som du ska köra utomlands. Här nedan går vi igenom att steg som du kommer att möta i det beställningsformulär som vi har upprättat för att du ska kunna skapa dinn fullmakt.

 1. Börja med att klicka här för att komma igång med att skapa din fullmakt.
 2. I början av beställningen av din fullmakt så ska du uppge registreringsnummer för den bil eller fordon som ska användas och köras utomlands.
 3. Beställningsformuläret är på svenska men du kommer givetvis att erhålla handlingen på engelska. Fullmakten ges ut i bägge språken så att du enkelt ska kunna se vad som antecknats i fullmakten samt att fullmakten även ska vara gångbar i hela världen.
 4. I nästa steg ska du uppge vilken modell det rörs sig om. Det vill säga vilken bilmodell samt märke för den bil som ska köras utomlands.
 5. Fortsättningsvis har du möjlighet att skräddarsy din fullmakt där du/ni avgör vem som ansvarar för vad under tiden som bilen lånas ut. Sådan information är bl.a. vem som ansvarar för att eventuell parkeringsavgift, trängselskatt, självrisk vid olycka m.m. betalas.
 6. Ange de datum då fullmakten ska vara giltig, det vill säga under vilka perioder fullmaktshavaren får köra din bil utomlands. En fullmakt kan alltid återkallas, oavsett om en specifik giltighetstid har angetts. Återkallelse kan ske både muntligt och skriftligt, vilket innebär att fullmaktshavaren inte längre har rätt att köra din bil utomlands. Du har även möjlighet att låta fullmakten gälla tillsvidare.
 7. I slutet av beställningsformuläret för fullmakten så är det dags att uppge information om vem som äger bilen och vem som ska köra den. Bl.a behöver du uppge för- och efternamn på ägaren av fordonet samt föraren. Ägs bilen av ett företag så behöver även bolagsuppgifter finnas med.
 8. Förhandsgranskning av din fullmakt kommer nu att uppenbara sig i beställningsformuläret och efter att du har knappat in dina kortuppgifter tillsammans med att klicka på betalningsknappen så kommer din fullmakt för utlandskörning av bil att skapas.

Behöver fullmakten att legaliseras? D.v.s. stämplas av Notarius Publicus?

Om en fullmakt för utlandskörning av bil som ska användas i ett annat land och om det behövs en särskild stämpel för att bekräfta dess äkthet varierar från land till land.

Normalt sätt är det inget som krävs men det är viktigt att du själv tar reda på vad som gäller för de eller det landet du ska passera/åka till när du kör med en bil som ägs av någon annan.

Om det visar sig att en stämpel behövs, måste du kontakta en Notarius Publicus, en jurist med uppdrag att utföra denna typ av stämpling på din fullmakt för att köra någon annans bil.

Är fullmakten för att köra bil utomlands kostnadsfri? Gratis?

Att beställa en juridisk korrekt och giltig fullmakt för att ha möjlighet att köra någon annans bil utomlands är förenat med en kostnad. En kostnad som många gånger är mycket billigare än det traditionella alternativet att få en skräddarsydd fullmakt från en jurist med höga timpriser. Hos oss är priset alltid fast och du betalar inte mer än vad som står i beställningsformuläret.

Frågor och svar

En fullmakt för utlåning av bil är ett dokument där bilägaren ger en annan person tillåtelse att använda bilen, särskilt när den ska användas utomlands.

Många länder kräver en fullmakt som bevis på att föraren har tillåtelse att använda bilen, vilket minskar risken för stöld och missbruk.

Fullmakten ska inkludera bilägarens och förarens fullständiga namn och kontaktuppgifter, bilens registreringsnummer, giltighetsperioden för fullmakten och specifika tillstånd som ges.

Ja, fullmakten bör vara översatt till engelska för att undvika kommunikationsproblem vid kontroller.

Ja, fullmakten bör vara översatt till engelska för att undvika kommunikationsproblem vid kontroller.

Detta är något du behöver kontrollera med destinationslandet. Förslagsvis kan du kontakta ambassaden till det land du reser till. Normalt är detta inget som krävs.

Ja, det finns många mallar för fullmakter online, men det är viktigt att säkerställa att mallen uppfyller de specifika krav som gäller för det land du ska besöka.

Ja, det är en bra idé att informera försäkringsbolaget för att säkerställa att försäkringen gäller även när någon annan kör bilen utomlands.

Om man inte har en fullmakt kan det leda till böter, att bilen beslagtas, eller andra juridiska problem beroende på landets regler och bestämmelser.

Ja, bilägaren kan när som helst återkalla fullmakten genom att meddela föraren och eventuellt informera relevanta myndigheter om återkallelsen.

Fler frågor och svar

Ja, det är ofta bra att specificera vilka länder bilen får köras i för att undvika missförstånd och problem vid gränskontroller.

Ansvar och försäkringsskydd bör tydligt framgå i fullmakten och bilägaren bör kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra täckning och förfaranden.

En muntlig fullmakt är inte rekommenderad, särskilt inte för internationell användning, eftersom det kan leda till missförstånd och problem med myndigheter.

Man bör ha med sig bilens registreringsbevis, försäkringsbevis, körkort, och eventuellt pass och visum beroende på destinationslandet.

I vissa fall kan en digital fullmakt accepteras, men det är bäst att ha en utskriven och signerad kopia för att undvika problem.

Ja, fullmakten bör specificera om bilen får användas för privat bruk, affärsresor, eller andra specifika ändamål.

Det kan variera, men vanligtvis gäller lagarna i bilägarens hemland om inget annat har avtalats. Det är bra att inkludera en klausul om tillämplig lag och jurisdiktion i fullmakten.

Man bör kontakta bilägaren omedelbart för att få en ny kopia och meddela lokala myndigheter om det behövs.

Ja, det är viktigt att inkludera bilägarens kontaktuppgifter för att myndigheter ska kunna verifiera fullmaktens äkthet om det behövs.

Nej, en fullmakt för utlåning tillåter endast den specificerade föraren att använda bilen. Att hyra ut bilen till en tredje part skulle kräva en separat överenskommelse och fullmakt.

Fullmakt köra bil utomlands juridisk mall

Vår fullmakt för körning av bil utomlands är juridiskt korrekt och giltig över hela världen. Vi säkerställer att fullmakten uppfyller de nödvändiga kraven för att vara erkänd i olika länder, vilket ger dig trygghet när du använder den internationellt. Hos oss kan du vara säker på att du får den rätta juridiska kompetensen, då vi noggrant följer internationella standarder och riktlinjer för att garantera att din fullmakt accepteras och respekteras överallt.

Fullmakt köra bil utomlands på engelska

Samma fullmakt för dig som ska köra utomlands upprättas också på engelska för att vara giltig över hela världen. Genom att tillhandahålla en engelskspråkig version säkerställer vi att fullmakten accepteras och förstås internationellt, vilket underlättar användningen i olika länder. Detta ger dig extra trygghet och flexibilitet när du kör bil utomlands, då du kan vara säker på att den juridiska dokumentationen är tydlig och erkänd oavsett var du befinner dig.

Beställ och skapa din fullmakt för utlandskörning redan idag

Det är snabbt och enkelt att beställa en fullmakt för att köra någon annans bil utomlands. Vår process är utformad för att vara användarvänlig och effektiv, vilket innebär att du kan få din fullmakt på kort tid. Genom att följa några enkla steg online kan du smidigt skicka in din ansökan och få din fullmakt färdigställd utan krångel. Vi strävar efter att göra hela upplevelsen så bekväm som möjligt, så att du kan fokusera på din resa utan att oroa dig för juridiska hinder.

Vi önskar dig en trevlig resa

Vi önskar dig all lycka till på din bilresa och/eller bilsemester! Vi hoppas att vår tjänst har underlättat dina förberedelser och att du kan njuta av din resa fullt ut. Med vår juridiskt korrekta fullmakt kan du känna dig trygg och säker när du kör någon annans bil utomlands. Trevlig resa och må du få många minnesvärda upplevelser på vägen!