Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Förmånsbeskattning för parkering – vilka regler gäller?

Här kan du få information om reglerna för parkering och garageplatser samt när anställda ska förmånsbeskattas för parkering. Läs vidare.

Anställda som har tillgång till fri parkering eller en garageplats vid arbetsplatsen för sin privata bil ska normalt beskattas för den förmånen. Som arbetsgivare är du även skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Anställda som har en förmånsbil förmånsbeskattas inte för fri parkering eller en garageplats som ligger vid arbetsplatsen.

Vad gäller vid fri parkering med privat bil?

Vad gäller vid fri parkering med privat bil?
Anställda som har en garanterad parkeringsplats för sin privata bil ska beskattas för det varje dag, oavsett om bilen faktiskt står parkerad där varje dag eller inte.

För anställda som inte har en tilldelad parkeringsplats för sin privata bil, utan istället parkerar där det finns ledigt utrymme, beräknas förmånsvärdet endast för de dagar då de faktiskt använder platsen.
Hur ska förmånen värderas?
Förmånen ska värderas enligt marknadsvärdet, vilket motsvarar kostnaden som den anställda själv skulle haft för att betala för en liknande förmån. Det innebär att det beräknas utifrån vad det skulle ha kostat den anställda att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen.

Anställda behöver inte beskattas för fri parkering vid arbetsplatsen om det är gratis att parkera på likvärdiga platser i närområdet.

Anställda som kör minst 160 dagar och minst 300 mil i tjänsten per år med privat bil beskattas inte för fri parkering eller garageplats vid arbetet.

Vad gäller vid fri parkering med förmånsbil?

Vad gäller vid fri parkering med förmånsbil?
Anställda som har bilförmån beskattas inte för fri parkering eller garageplats vid arbetsplatsen, oavsett om den anställda använder förmånsbilen i tjänsten eller enbart för privat bruk. Däremot ska den anställda beskattas om arbetsplatsen även är den anställdas bostad.

Om arbetsgivaren betalar parkering vid en anställds bostad

Om arbetsgivaren betalar parkering vid en anställds bostad
Det utgör en skattepliktig förmån om du som arbetsgivare står för parkeringskostnader vid en anställds bostad, oavsett om det är för en privat bil eller en förmånsbil.

Den anställde ska förmånsbeskattas för denna förmån och du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag på samma belopp.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.