Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Förklaring: Transportstyrelsens falska påståenden om Brukarkort

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Det blir allt viktigare att faktakontrollera information även från våra myndigheter

Anklagelser mot Brukarkort sker helt utan grund från Transportstyrelsen – deras anställda misstänks nu själva för brott

Transportstyrelsen tillsammans med den högt uppsatta tjänstemannen Christofer Kärrdahl har riktat allvarliga anklagelser utan några som helst grunder om tjänsten Brukarkort. Detta sker utan dess like och detta vill vi härmed gå igenom och ge en förklaring till.

Det pågår inga rättsprocesser mot Brukarkort

Innan vi går in på anklagelserna är det värt att notera att varken Brukarkort, bolaget bakom Brukarkort eller dess företrädare är misstänkta för brott relaterade till tjänsten Brukarkort. Det finns heller inga domslut som gör gällande att Brukarkort skulle vara ett försök till bedrägeri som Transportstyrelsen med Christofer Kärrdahl försöker att göra gällande. Det är också värt att notera att den enda som faktiskt är misstänkt för brott i nuläget i samband med misskrediteringen om Brukarkort är Christofer Kärrdahl. Han har nämligen blivit polisanmäld med hänvisning till nedanstående.

Av regeringsformen 1 kap. 9 § framgår bland annat att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakkta saklighet och opartiskhet. Det innebär kort att myndigheter inte får störa effektiv konkurrens och skapa hinder för företag och personer. Om de gör det, begår de allvarliga brott.

Det blir allt viktigare att faktakontrollera information även från våra myndigheter

Nu har alltså Christofer Kärrdahl själv blivit föremål för eventuella polisiära åtgärder i samband med sina uttalanden. Det gäller grova brott mot förvaltningslagen och EU-rättsliga konkurrenslagar vilket kan utgöra ett grovt tjänstefel.

Transportstyrelsen sprider falsk information om att det inte finns något som heter Brukarkort för fordon. Vi ska gå igenom alla dessa falska anklagelser. Klicka på bilden för förstoring.

Alla vet att Transportstyrelsen är den enda riktiga källan till registrerade fordonsägare med tillhörande adressuppgifter

Falskt påstående när Transportstyrelsen uppger att de inte är adresskällan till fordonsuppgifter

Den enda riktiga källan till fordonsägare och fordonsuppgifter i Sverige är Transportstyrelsen. Det är de som har fått i uppgift att föra ett register över alla fordon som finns i Sverige som i sin tur synkar ägarnas personnummer mot folkbokföringsregistret för att sedan registrera korrekt adress i vägtrafikregistret.

Det är Transportstyrelsen som alltså registrerar fordonsägarnas adressuppgifter i vägtrafikregistret. Det är orimligt att tro någonting annat. Detta går att läsa mer på Transportstyrelsen webbplats.

Transportstyrelsen säljer fordon- och adressuppgifter – allt man behöver göra är att mejla till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen säljer adressuppgifter till vem som helst. Allt som krävs är att man mejlar till fordonsurval@transportstyrelsen.se alternativt väljer en leverantör som direkt köper adresser från Transportstyrelsen. Adresskällan är alltså alltid Transportstyrelsen.

Här kan man läsa mer om Transportstyrelsens försäljning av adresser.

Transportstyrelsen är alltid adresskällan. Se mejlbevis från fordonsurval@transportstyrelsen.se. Klicka på bilden för förstoring.
Transportstyrelsen och Christofer Kärrdahl saknar respekt för svensk lagstiftning och svensk rättsprocess

Att Transportstyrelsen med Christofer Kärrdahl inte uppskattar tjänsten Brukarkort är rätt så självklart just nu men det ger dessa inte rätten att faktiskt måla ut tjänsten, bolaget och dess företrädare som ett bedrägeri. Detta är något vi aldrig kan acceptera från våra myndigheter och det är allvarligt att det har gått så pass illa hos Transportstyrelsen att man anser sig stå över svenska domstolar och polismyndigheten. Här väljer Transportstyrelsen att agera domare utan en möjlig rättvis prövning av ärendet. Så fungerar inte en rättsstat.

Transportstyrelsens falska påståenden skadar allmänhetens förtroende för myndigheten

En del av de uttalanden som Transportstyrelsen har publicerat på sin webbplats, facebook och X (twitter)

Köp inte tjänsten Brukarkort skriver Transportstyrelsen
Detta uttalande utgör ett klar brott mot förvaltningslagar och konkurrenslagar både på svensk nivå men även EU nivå. EU lagar står över svensk lagstiftning.

Bedräglig reklam från Brukarkort
Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Inga ärenden handläggs mot Brukarkort för brott mot marknadsföringslagar, detta innebär att Transportstyrelsen inte respekterar våra svenska domstolar.

Brukarkort är ett bedrägeri-försök
Det finns inga pågående polisutredningar mot Brukarkort eller dess företrädare vilket även här visar att Transportstyrelsen inte respekterar att det är polisens uppgift att utreda och lagföra försök till bedrägerier.

Det finns inget som heter Brukarkort skriver Transportstyrelsen
Jo, det gör det, av den enkla anledningen att du just nu läser detta på Brukarkort.se visar på att Brukarkort faktiskt existerar. En märkligt uttalande från Transportstyrelsen.

Allvarligt att vi ska behöva faktakontrollera våra myndigheter – det är en realitet idag

Det blir allt viktigare att faktakontrollera information även från våra myndigheter

Vi vill påminna om att man alltid ska vara källkritisk och inte tro på allt man läser om online. Detta visar exempel på att det blir allt viktigare att faktakontrollera den rapportering som sker i Sverige. Dessvärre är inte alla ärliga i sin rapportering och det visar Transportstyrelsen tyvärr prov på i sin rapportering om tjänsten Brukarkort.

Många aktörer, myndigheter med mera som inte respekterar svensk lagstiftning och våra rättsliga processer vi har i Sverige väljer oftast häpnadsväckande rubriker i sina artiklar så som BLUFF, BEDRÄGERI, VARNING m.m. för att locka och skrämma sina läsare.

Brukarkort är juridiskt bindande och kan verkställas i en domstol vid behov

Vad är ett brukarkort?

Brukarkort som finns att beställa online här är ett avtal och en fullmakt som reglerar ansvarsfördelning vid brukande av lånade fordon. Handlingen gäller både för privatpersoner och företag/organisationer/kommuner. Det är ägaren tilllsammans med brukaren av fordonet som bestämmer vad som ska regleras vid utlåningen.

I ett brukarkort för fordon kan du exempelvis:

  • avtala vem som betalar självrisk
  • avtal vem som betalar trängselskatt
  • avtal vem som betalar vägskatter
  • avtala vem som betalar parkeringsböter
  • avtala vem som betalar fordonsskatt
  • bestämma eventuella hyreskostnader
  • bevis på vem som får framföra någon annans fordon

Har du några frågor eller funderingar om Transportstyrelsens uttalanden om oss är du välkommen att mejla oss på info@brukarkort.se

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.