Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Får man parkera i terräng

Vilka parkeringsregler gäller i terräng?
Parkeringsreglerna i terräng gör skillnad på terräng i tättbebyggt område och terräng som inte är tättbebyggt område. Beroende på var du planerar att parkera i terräng gäller olika regler som vi förklarar närmare i denna informationstext.

Du får inte parkera i terräng inom tättbebyggt område som är allmänn plats. Detta avser allt som inte är gata, väg eller parkeringsytor. Det kan exempelvis vara diken, gräsplan, grusytor, i parker, i planteringar eller liknande. I dessa områden får du varken parkera eller stanna.

I enlighet med Naturvårdsverket får parkering utanför väg i terräng ske med villkor. Du får exempelvis parkera 5 meter från vägkanten i terräng som inte är tättbebyggt område. Tänk på att förbud mot parkering kan finnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Parkeringsböter terräng

Om du parkerar i terräng trots förbud kommer parkeringsböter att utfärdas. Olika belopp gäller i olika kommuner i enlighet med lokala föreskrifter. För att ta reda på vad beloppet är kan du kontrollera det med kommunen.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.