Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Får man köra manuell bil med automat körkort?

Får en person som har ett begränsat körkort (automat körkort) och vill köra en bil men manuell växellåda?

Att köra en bil med manuell växellåda är ett trafikbrott

Har du ett automatkörtkort och uppsåtligen eller genom oaktsamhet kör en bil med manuell växellåda gör du dig skyldig till olovlig körning. Man behöver nämligen rätt behörighet för att få framföra den bil man har tänkt att köra eller kör.

Straffet för brottet olovlig körning stannar oftast vid böter.

När man kör en manuellt växlad bil eller automat på vägarna så är det givetvis samma trafikregler som gäller men detta i sig spelar ingen roll och det är ett brott; olovlig körning.

Böter

Böter vid olovlig körning utdöms oftast i form av dagsböter. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det lägsta bötesbeloppet uppgår således till 1 500 kr (30 x 50), medan det högsta bötesbeloppet uppgår till 150 000 kr (150 x 1000). Beloppets storlek beror på brottets art.

Återkallelse av körkort vid olovlig körning

Tänk alltid på att Transportstyrelsen kan besluta om att återkalla ett körkort i de fall en förare gör sig skyldig till trafikbrott. Kör man alltså en manuellt växlad bil med automatkörkort riskerar man att få sitt körkort återkallat.

Vid återkallelse av körkort så kommer Transportstyrelsen att besluta om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).

Tänk dig för innan du ger dig ut på vägarna med en bil du kanske inte har rätt att köra.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.