Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Böter mobil i bil – detta gäller

Nya regler började gälla från 1 oktober 2018.
Från och med 1 oktober 2018 började nya regler att gälla. Om du använder mobil eller annan kommunikationsutrustning samtidigt som du kör kan du dömas till böter. Polisen har även möjlighet att på plats bötfälla en person som stoppas för att ha pratat i mobil.

Reglerna som gäller finns till för att skydda dig som förare och andra trafikanter, gående samt andra som kan komma i kontakt med ett körande fordon.

Bötesbeloppet för att hålla en mobil eller annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon är 1 500 kronor.

Information enligt trafikförordningen:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).”

Får man ha mobil i bilen?

Ja, du får ha en mobil i bilen. Du får dock inte använda mobilen under körning genom att hålla den i handen. I enlighet med trafikförordningen ska du kunna ha en mobil fastmonterad, exempelvis för att kunna använda mobilen som en GPS. Om en mobil är fastmonterad får den inte störa din körning och utgöra en fara i trafiken.

Du får prata i bilen genom att använda din mobiltelefon tillsammans med handsfree eller hörlurar. Du får inte prata med mobilen i handen.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.