Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Bonus-Malus-System i Sverige – Vad är det?

Bonus-malus-systemet i Sverige är en del av Sveriges ambitioner att främja en grönare och mer hållbar fordonsutveckling. Systemet, som infördes den 1 juli 2018, är utformat för att uppmuntra inköp av miljövänligare fordon genom ekonomiska incitament, samtidigt som det egentligen också straffar ägande och användning av mer förorenande bilar. Namnet ”bonus-malus” kommer från latin och betyder ”bra-dåligt”, vilket återspeglar systemets dubbla ansats: att belöna bra miljöval och bestraffa de dåliga.

Bonus för miljövänliga fordon

Den delen av systemet som kallas ”bonus” ger ekonomiskt stöd till köpare av nya fordon med låga eller inga utsläpp av koldioxid (CO2). Bonusen gäller för personbilar, lätta lastbilar och bussar med ett koldioxidutsläpp på högst 60 gram per kilometer. Storleken på bonusen varierar beroende på fordonets utsläppsnivåer och kan innebära en betydande prisreduktion för köpare. Elbilar och vissa plug-in hybridbilar är exempel på fordon som kan kvalificera sig för den högsta bonusnivån.

Malus för utsläppstunga fordon

”Malus”-delen av systemet innebär att fordon med höga CO2-utsläpp beläggs med en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren från det att fordonet blir registrerat första gången. Syftet är att göra det mindre ekonomiskt attraktivt att äga och köra fordon som bidrar i högre grad till klimatförändringar och luftföroreningar. Skatten beräknas utifrån hur mycket CO2 fordonet släpper ut per kilometer, och ju högre utsläpp, desto högre blir skatten.

Syfte och mål

Målet med bonus-malus-systemet är att påskynda övergången till en fordon i landet som är mindre beroende av fossila bränslen och som bidrar till att minska trafikens negativa miljöpåverkan. Genom ekonomiska incitament vill man uppmuntra både privatpersoner och företag att välja fordon som är snällare mot miljön. Det är en del av Sveriges bredare åtgärder för att uppnå nationella och internationella klimatmål, inklusive Parisavtalet.

Effekter och framtida utveckling

Sedan införandet av bonus-malus-systemet har Sverige sett en ökning i registreringen av elbilar och hybridfordon. Detta tyder på att incitamenten fungerar som avsett, även om det fortfarande finns utmaningar kvar när det gäller att helt omvandla fordonsflottan. Systemet kan komma att justeras i framtiden för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och för att ytterligare accelerera övergången till en hållbar fordonsflotta.

Genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa bonus-malus-systemet kan Sverige fortsätta att leda vägen mot en mer hållbar och miljövänlig fordonsanvändning, samtidigt som man bidrar till de globala ansträngningarna för att bekämpa klimatförändringar.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.