Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Är min eller annans bil försäkrad

Enligt lag måste du minst ha en trafikförsäkring.
I Sverige måste du minst ha en trafikförsäkring. Utöver trafikförsäkringen kan du ha tillägget halv- eller helförsäkring. En försäkring är en stor trygghet när du kör ute på vägarna om något tråkigt skulle hända på vägen. Det finns flera sätt att kontrollera om din bil är försäkrad samt vilken försäkring det är. Du kan också kontrollera om annans bil är försäkrad.

Lag: Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410).

Kolla om min bil är försäkrad

Du kan kontrollera om din bil är försäkrad online samt vilket försäkringsbolag det är. När du kontrollerar detta ser du endast om bilen har minst en trafikförsäkring. För att kontrollera försäkringens omfattning måste du kontakta försäkringsbolaget.

  1. Här kontrollerar du om bilen är försäkrad
  2. Fyll i registreringsnummer
  3. Klicka på fliken ägare/brukare för att se bilen försäkring
  4. För att se försäkringens omfattning kontaktar du försäkringsbolaget

Kolla om annans bil är försäkrad

Du kan även kontrollera om annans bil är försäkrad med minst en trafikförsäkring samt vilket försäkringsbolag det. För att kontrollera om någon annans bil har tillägget halv- eller helförsäkring måste du kontakta försäkringsbolaget.

  1. Kolla om annans bil är försäkrad här
  2. Klicka på fliken ägare/brukare för att se bilen försäkring
  3. Fyll i registreringsnummer
  4. För att se försäkringens omfattning kontaktar du försäkringsbolaget

Trafikförsäkringsföreningen straffavgift

Det är viktigt att du är medveten om din försäkringsstatus. Om du kör en oförsäkrad bil kommer du att behöva stå för höga kostnader vid en eventuell krock eller andra tråkiga överraskningar i trafiken. Se till att välja rätt försäkring för dina trafikändamål och res tryggt på vägarna.

Dessutom kommer du att tvångsförsäkras genom Trafikförsäkringsföreningen om du inte har en försäkring. För en personbil är avgiften cirka 100 kr per dag. Du kan kontrollera tvångsavgiften på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.