Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Anmäla olämplig bilförare anonymt

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Här kan du ta reda på vad som gäller för att kunna anmäla en olämplig körkortsinnehavare till Transportstyrelsen.

Det är möjligt att göra en anonym anmälan till Transportstyrelsen angående en medicinskt olämplig bilförare. Det är dock viktigt att förstå att Transportstyrelsen i sig själv inte alltid genomför en egen utredning för att verifiera om det finns ett medicinskt hinder för körkortsinnehavaren baserat på den anonyma anmälan.

Du kan inte anmäla vad som helst

Anonym anmälan till Transportstyrelsen innebär inte att du kan anmäla olämplig förare för vad som helst. Du kan exempelvis inte anmäla till Transportstyrelsen om du anser att en förare kör dåligt eller på något sätt brister i sina körfärdigheter enligt din uppfattning om körning. Det som ibland kan vara relevant för Transportstyrelsen är om körkortsinnehavare har ett eventuellt medicinskt hinder.

Det är i första hand läkarnas ansvar

Det finns tydliga föreskrifter för hur man ska agera när en person med körkort bedöms ha medicinska hinder. I första hand ligger ansvaret hos läkarna att anmäla till Transportstyrelsen när en körkortsinnehavare inte längre är lämplig att köra bil.

Läkarna är ansvariga för att följa upp och säkerställa att en körkortsinnehavare uppfyller de medicinska kriterierna som fastställs i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) angående medicinska krav för innehav av körkort och liknande behörigheter.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.