Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Alla polisens tecken, signaler och skyltar

Tecken av polisman tillsammans med skyltar och signaler

Se alla tecken som ges av polisman tillsammans med skyltar och signaler. Vilka tecken ger polisen och har du någonsin uppfattat en polismans tecken fel?

Här nedan hjälper vi till så att du snabbt och enkelt känner igen polismannens tecken när det väl är aktuellt.

Se alla tecken som ges av polisman med flera här nedan.

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

p1 Stopp

Polismans tecken, stopp för den trafik som kommer framifrån eller bakifrån, används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. Tecknet får ges i kombination med P 2. Tecknet kan även ges med en stoppspade.

p2 Stopp

Polismans tecken, anger stopp för den trafiken som handflatan är vänd mot. Tecknet kan även ges med en stoppspade.

p3 Stopp

Polismans tecken, anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och nedsatt sikt därav lyktan. Lyktan hålls i den position där den på ett enkelt sätt kan uppfattas av trafikanten.

p4 Kör fram

Polismans tecken, anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet visar får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

p5 Minska hastigheten

Polismans tecken, anger att den trafikant som polismannen är vänd mot skall minska hastigheten. Under mörker och nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkallar vitt eller gult ljus.

p6 Kontroll

Polis och kontroll, när symbolerna och texten visas skall fordonsförare köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symboler med visst eller vissa slag av fordon gäller skyldigheten att köra in i kontroll endast dessa fordon. Anvisningen är anpassad till förhållandena på platsen.

p7 Förberedande upplysning om kontroll

Polis – förberedande upplysning om kontroll. Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll. Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen.

p8 Minska hastigheten

Polismans tecken – minska hastigheten, anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

p9 Minska hastigheten

Polismans tecken, minska hastigheten, anger att de trafikanter som möter polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

p10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Polismans tecken, följ efter och stanna bakom polisfordonet, anger att föraren av fordonet som befinner sig bakom polisfordonet skall följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

p11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Polismans tecken, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.