Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

500 kr Tilläggsavgift Trängselskatt – Förseningsavgift Transportstyrelsen

Om man inte betalar i tid – 500 kr i tilläggsavgift för försenad inbetalning

Skatten d.v.s. det belopp som man har samlat på sig för det fordon som har passerat betalstationerna för trängselskatt ska finnas på Transportstyrelsens bankgiro-konto för trängselskatt senast det datum som anges på den avi som du har fått hem till din folkbokföringsadress alternativt till företagets adress om fordonet är registrerat på ett företag. Trängselskatt som inte betalas i tid kommer alltid att påföras en så kallad tilläggsavgift som för närvarande är 500 kr.

Betala i tid, det är alltid viktigt att betala i tid för att undvika att behöva betala ytterligare 500 kr

Ibland kan man bara ha samlat på sig exempelvis 30 kr i trängselskatt som ska betalas och det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite man har samlat på sig i trängselskatt, betalas trängselskatten försent så påförs alltid en förseningsavgift på 500 kr.

Det är viktigt att komma ihåg när skattebesluten ska betalas och att varje skattebeslut hanteras för sig.

Om inte tilläggsavgiften (förseningsavgiften) betalas i tid skickas ärenden vidare till Kronofogden

Trängselskatten tillsammans med tilläggsavgiften måste vara bokförd på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som också debiterar 600 kronor i grundavgift.

Undvik alla tilläggsavgifter samt kronofogdens avgifter genom att alltid betala i tid.

Varför betalas trängselskatt i Sverige?

Trängselskatt i Sverige är en form av vägavgift som infördes för att hantera och minska problem med trängsel i större städer och gäller då främst Sveriges huvudstad Stockholm samt Göteborg.

Huvudmålen med trängselskatten är bl.a följande:

  1. Trafikreduktion: Att minska trafikmängden på de mest belastade vägarna, speciellt under rusningstid. Genom att göra det dyrare att köra i de centrala områdena hoppas man på att folk ska välja andra transportalternativ eller resa vid andra tider.
  2. Finansiering av infrastruktur: Intäkterna från trängselskatten går till att finansiera olika infrastrukturprojekt. I Stockholm används en stor del av intäkterna för att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken och väginfrastrukturen.
  3. Miljöförbättringar: Genom att minska antalet bilar på vägarna så minskar även utsläppen av skadliga ämnen som i sin tur leder till bättre luftkvalitet och en mer hälsosam miljö.
  4. Ökad framkomlighet: Med färre bilar på vägarna så blir blir framkomligheten bättre och lättare vilket i sin tur kan leda till en mer effektiv stadstrafik.

Trängselskatten är utformad så att avgiften varierar beroende på tidpunkt, med högre avgifter under rusningstiden och lägre eller inga avgifter under mindre trafikerade tider. Detta uppmuntrar folk att anpassa sina resvanor för att undvika de högsta avgifterna.

Läs mer om Göteborgs trängselskatt

Läs mer om Stockholms trängselskatt

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.