Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Vilotider snöröjning

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Vilka vilotider gäller för förarare som utför snöröjning.

Här kan du ta del av information om vilka vilotider som gäller för förare som utför snöröjning. Reglerna finns till bland annat för att alla som arbetar med vägtransporter ska åtnjuta goda arbetsvillkor.

Förarnas rätt till regelbundna pauser och vilotider ska säkerställas, och de ska aldrig tvingas arbeta i onödigt långa arbetspass. Därför existerar det bestämmelser som styr kör- och vilotider.

Vilotiderna är:

Yrkesförare som utför vägtransporter exempelvis under dagtid kan senare på eftermiddagen/kvällen/natten bli utkallade för att utföra vintervägunderhållning med lastbilen. Regelverket kräver att under varje 24-timmarsperiod ska föraren ha en dygnsvila på minst 11 timmar.

Undantag från kör- och vilotider för snöröjning

Det finns två typer av undantagsregler som används: de gäller gemensamt inom EU och nationellt inom Sverige. De undantag från kör- och vilotider som gäller för snöröjning kan läsas nedan:

  1. Nationella regler: Underhåll och kontroll av vägar innefattar åtgärder som utförs för att reparera skador, hantera slitage samt hantera vinterväghållning såsom snöröjning och sandning. Inom snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till en lämplig deponiplats. Fordon som används för att sprida sand är undantagna från reglerna när de förflyttas till och från siloer eller sandupplag till de platser där sandningen påbörjas eller avslutas. Däremot gäller inte undantagen för transporter från sandtäkter till påfyllning av siloer eller sandupplag. Transporter som är kopplade till nybyggnads- och anläggningsprojekt omfattas inte av dessa undantagsbestämmelser. Till exempel, när en befintlig väg breddas eller ändras betraktas det inte som vägunderhåll enligt dessa regler.
  2. Gemensamma EU-regler: kan läsas och tolkas här.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.