Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Vilotider lastbil – så är reglerna

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Sverige har gemensamt med EU samma regler om kör- och vilotider som är tillämpliga på vägtransporter med fordon eller fordonssammansättningar som väger över 3,5 ton. Dessa regler inkluderar även vägtransporter med bussar, oavsett deras totalvikt.

Reglerna gäller i samtliga medlemsländer och är även bindande i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. I andra delar av Europa och vissa områden i Asien används AETR-reglerna, som överensstämmer i stort sett med de regelverk som är i kraft inom EU.

Vilka kör- och vilotider gäller för lastbil?

Det är möjligt att överskrida den dagliga arbetstiden på nio timmar, men endast upp till två gånger per vecka och inte mer än tio timmar på dessa dagar. Den maximala arbetstiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar, och under två veckor får den inte överskrida 90 timmar.

Efter att ha kört i 4,5 timmar måste föraren ta en paus på minst 45 minuter, såvida föraren inte väljer att ta en längre viloperiod.

Publikation om reglerna

Kortfattad information om reglerna kan hittas i Transportstyrelsens publikation ”Kör- och vilotider – regler och vägledning,” som är tillgänglig för beställning eller nedladdning här.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.