Reglering vid utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Vilotider budbil – dessa regler gäller

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Vilka vilotider gäller för budbild.

Som budbilsförare krävs att du har en total dygnsvila på åtminstone 11 timmar under varje 24-timmarsperiod innan transportarbete. Denna vilotid kan fördelas i två skift, där ett av skiftena måste vara på lägst åtta timmar.

Dessa regler är tillämpliga i alla EU-medlemsländer samt EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Utanför dessa regioner, främst i vissa delar av Asien, tillämpas AETR-reglerna som i stort överensstämmer med EU:s lagstiftning.

Vilka kör- och vilotider gäller för budbil?

Man kan utöka den dagliga arbetstiden från nio till tio timmar högst två gånger varje vecka. Den totala arbetstiden för en vecka ska inte överstiga 56 timmar, och över en tvåveckorsperiod får den inte vara mer än 90 timmar.

Efter att ha kört i 4,5 timmar måste föraren ta en paus på minst 45 minuter, såvida föraren inte väljer att ta en längre viloperiod.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.