Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vilotider budbil – dessa regler gäller

Vilka vilotider gäller för budbild.

Som budbilsförare krävs att du har en total dygnsvila på åtminstone 11 timmar under varje 24-timmarsperiod innan transportarbete. Denna vilotid kan fördelas i två skift, där ett av skiftena måste vara på lägst åtta timmar.

Dessa regler är tillämpliga i alla EU-medlemsländer samt EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Utanför dessa regioner, främst i vissa delar av Asien, tillämpas AETR-reglerna som i stort överensstämmer med EU:s lagstiftning.

Vilka kör- och vilotider gäller för budbil?

Man kan utöka den dagliga arbetstiden från nio till tio timmar högst två gånger varje vecka. Den totala arbetstiden för en vecka ska inte överstiga 56 timmar, och över en tvåveckorsperiod får den inte vara mer än 90 timmar.

Efter att ha kört i 4,5 timmar måste föraren ta en paus på minst 45 minuter, såvida föraren inte väljer att ta en längre viloperiod.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.