Reglering vid utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Vem betalar trängselskatt vid utlåning av bil?

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Viktigt att tänka på alla delar innan man lånar ut sin bil.

Den som är ansvarig för att betala trängselskatten och infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter, är alltid fordonsägaren. Den som lånar ut ett fordon eller har anställda som använder ett visst fordon bör tänka på att skriftligt avtala vem som ska betala avgifterna.

Det är alltid bra att vara tydlig om vilka regler som gäller innan man lånar ut ett fordon. Om man inte på förväg skriftligt avtalar om vem som ska stå för kostnaderna kan det vara svårt att kräva pengarna i efterhand.

För att undvika eventuella missförstånd eller konflikter är det därför viktigt att klargöra ansvaret för trängselskatt och infrastrukturavgifter när du lånar ut din bil.

Regler i Sverige

I Sverige är det viktigt att förstå att ägaren av fordonet är ansvarig för att betala trängselskatten och infrastrukturavgifter. Detta gäller oavsett vem som kör bilen vid den aktuella tidpunkten. Med andra ord är det ägaren som har det yttersta ansvaret för att avgifterna betalas i tid så att eventuella påföljder undviks.

Om trängselskatten inte betalas i tid kan det leda till påföljder och extra avgifter som du som ägare är skyldig att hantera.

Avtala skriftligt om allt

Behovet av att avtala om vem som ska betala avgifterna för trängselskatt och infrastruktur är särskilt viktigt eftersom att det alltid är fordonsägaren som slutligen är ansvarig för att betala avgifterna.

För att säkerställa att den som lånar bilen betalar kan du använda ett brukarkort.

Trängselskatt tas ut i

Infrastrukturavgift tas i dag ut när man kör över

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.