Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vem betalar trängselskatt när du lånar någons bil

Viktigt att reglera vem som ska betala.

När man lånar ett fordon av någon är det viktigt att både ägaren och brukaren skriftligen kommer överens om vem som ska betala de vägavgifter som kan uppkomma under användningen. Detta skapar en trygghet för båda parter.

De flesta fordon som körs på vägarna omfattas av trängselskatt, broavgifter och andra avgifter. Detta gäller både i Sverige och utomlands. Det är alltid ägaren som är ansvarig att betala avgifterna, men det går att reglera så att brukaren betalar för de passager han eller hon gör med fordonet.

Reglera alltid ansvaret

Om det inte finns en förutbestämd överenskommelse mellan fordonets användare och ägaren angående betalning av avgifter, kan det få konsekvenser för ägarens användning av fordonet. Detta kan inträffa om dessa avgifter förblir obetalda, vilket i sin tur även kan resultera i betalningsanmärkningar för ägaren.

Trygg trafik

Genom att ingå säkra överenskommelser främjas en mer ansvarsfull och smidig användning av fordonet, vilket gynnar alla inblandade, och i synnerhet trafiksäkerheten.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.