Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vem betalar självrisk vid krock

Viktig information om brukarkort.
En trafikolycka kan vara en stressande och kostsam händelse, och frågan om vem som betalar självrisken kan vara förvirrande. Självrisk är den summa pengar som försäkringstagaren måste betala vid varje skadehändelse innan försäkringen börjar täcka kostnaderna. Men vem tar på sig den här kostnaden när det kommer till en krock?

För det första är det viktigt att förstå att självriskens betalning beror på vilken typ av försäkring du har och om du är ansvarig för olyckan.

Så fungerar självrisken

Oavsett om du har en trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring ska du betala självrisk om du har krockat och det är du som var vållande till skadan. Om du inte är den som har vållat skadan vid en krocks ska du inte betala självrisk, då är det den andra föraren.

Om du var vållande så är det din försäkring som kommer att stå för kostnaderna och om du inte var vållande så är det andra parterns försäkring som kommer att belastas.

Om du är med om en olycka ensam beror självrisken på om du var vållande eller inte.

Kostnader för självrisken

Det är viktigt att notera att självriskens belopp kan variera beroende på din försäkringspolicy och försäkringsbolag. Innan du skriver på för en försäkring, är det klokt att noga granska policyn och förstå självriskens villkor.

I händelse av en olycka är det också viktigt att snabbt kontakta ditt försäkringsbolag och rapportera skadan. De kan ge dig vägledning om hur du ska hantera självrisken och hur du kan få ersättning för skadorna.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.