Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vårdnadsvalet – en stark resurs för föräldrar

Vårdnadshavare som ska besluta i frågor om vårdnad, exempelvis vid skilsmässa, inför dödsfall eller olycka; eller annan person som enskilt ska yttra sig över frågor i vårdnaden om ett barn använder Vårdnadsvalet.

Vårdnadsvalet är en stark resurs för samhället som skapar stabilitet för vårdnadshavare att besluta i frågor som rör vårdnad om barn. Det ger trygghet för barnen och gör därmed samhället bättre och tryggare.

Vårdnadsvalet investerar betydande resurser för att säkerställa att vårdnadshavarnas önskan vem som ska vara vårdnadshavare tillgodoses.

Om det inte finns några önskemål om vårdnadshavare?

Om föräldrarna inte har uttryckt några önskemål om vem som ska utses till vårdnadshavare, kan domstolen och socialtjänsten ensamt fatta beslut om vårdnadshavare utan att beakta eventuella önskemål från föräldrarna. Detta är ingen bra åtgärd av föräldrar då deras barn kan hamna i helt fel händer – dessutom utan att försöka påverka.

Föräldrarnas önskemål beaktas enligt lag: FB 6 kap. 10 a § Om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2021:528).

För att domstolar eller andra parter ska kunna beakta föräldrarnas önskemål är det väldigt viktigt att föräldrarna dokumenterar detta på ett juridiskt korrekt sätt.

Dokumentera vårdnaden hos Vårdnadsvalet

Hos Vårdnadsvalet kan du dokumentera och säkerställa vårdnad om ditt barn vid flera olika tillfällen, bland annat vid ett vårdnadstestamente, vårdnadsavtal, enskilt yttrande och umgängesavtal.

Skriv ett vårdnadstestamente enkelt online om du är vårdnadshavare och vill säkerställa att familj, vänner, domstol och socialtjänst får reda på vem som ska ha vårdnaden om ditt barn, vid dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn.

Besök Vårdnadsvalets webbplats för mer information här.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.