Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Vad händer om man inte har körjournal

Som företagsledare och anställda är det bra att alltid föra körjournal annars riskerar den som kör bilen att förmånsbeskattas. Bevisbördan ligger på den som Skatteverket anser kört bilen i sådan omfattning att personen ska förmånsbeskattas. För att enklare kunna bevisa att man inte ska förmånsbeskattas ska körjournal fyllas i. Det är även viktigt att skaffa ett brukarkort som visar att den som kör en lånad bil har rätt att använda bilen. Låna inte ut företagsbilen utan körkort.

Det som kan hända om man inte har en körjournal är att polis på plats kan komma att få se på körjournalen. Om du inte kan visa upp den direkt finns det möjlighet för polisen att rapportera detta vidare till Skatteverket. I annat fall kan Skatteverket komma att i efterhand kräva att få se på en körjournal.

Skatteverket begär körjournal för att kunna kontrollera om en person ska förmånsbeskattas vid tjänstekörning privat. För att slippa förmånsbeskattning ska du föra körjournal. Det är dock inget lagkrav på att fylla i körjournal, men det är upp till dig att göra det om du inte vill förmånsbeskattas. Här går vi igenom vad som är viktigt att ha med i en körjournal.

Detta bör du ha med i en körjournal:

  • Fyll i mätarställning vid årets start
  • Fyll i datum, tid samt mätarställning vid tjänsteresans start samt vart du startade från
  • Anledning till tjänsteresan
  • Vilka platser du har besökt
  • Vilka personer du har besökt
  • Ange antal kilometer du kört
  • Fyll i datum, tid samt mätarställning vid tjänsteresans slut
  • Fyll i mätarställning vid årets slut

Tänk på att du kan fylla i en körjournal i vilket format du själv önskar. Både digitalt och fysiskt går bra.

Körjournal skatteverket böter

Kör du en bil som bör ha körjournal och Skatteverket bestämmer sig för att titta närmare på ditt körande genom en utförlig granskning riskerar du att åläggas förmånsbeskattning. Kan du inte visa upp vissa uppgifter har Skatteverket möjlighet att direkt förmånsbeskatta dig.

Se till att ha med dig ett brukarkort och en körjournal när du kör en företagsbil.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.