Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Transportstyrelsen Medicinska Krav För Körkort m.m.

Det finns villkor och medicinska krav för körkort

Det är viktigt att du agerar ansvarsfullt i trafiken och efterlever de etablerade reglerna. Dessutom är det inte tillåtet att köra om du lider av en sjukdom som kan eller påverkar din förmåga att köra på ett sätt som är riskabelt för trafiksäkerheten.

Det finns villkor att lämna läkarintyg

Sjukdomar, skador eller andra medicinska tillstånd kan inverka på din kapacitet att köra bil på ett säkert sätt. Av denna anledning kan ett körkort bli indraget på grund av medicinska skäl. Dock, personer med tillstånd som epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan under vissa omständigheter få behålla sitt körkort, förutsatt att de kontinuerligt inkommer med läkarintyg till Transportstyrelsen.

Du kan få villkor om att lämna läkarintyg i samband med till exempel en ansökan om körkortstillstånd eller en ansökan om förlängning av högre behörigheter. Du kommer då att behöva visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Du kan också få villkor om att lämna läkarintyg på grund av att Transportstyrelsen har fått in uppgifter i till exempel en dom, polisrapport eller via läkares anmälan.

Om det finns ett krav på att du ska lämna in ett läkarintyg, kommer Transportstyrelsen att skicka en automatisk påminnelse till dig tre månader före det datum då intyget senast ska vara inskickat till de. Om du använder en digital brevlåda, kommer denna påminnelse att skickas dit. För att ta reda på senaste datumet för inlämning av läkarintyget kan du logga in på ”Mina sidor” på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikvillkor

Om du har en funktionsnedsättning kan ditt körkort förenas med någon form av trafikvillkor. Exempel på trafikvillkor kan vara att du enbart får köra fordon som är utrustade på ett visst sätt. Då kan du i vissa fall behöva träffa en av Trafikverkets handläggare av bilstödsärenden för test och bedömning.

Ett annat vanligare trafikvillkor kan vara att du bara får köra med till exempel automatväxlad bil eller med glasögon/kontaktlinser.

Det finns också trafikvillkor som utökar möjligheten att köra ett fordon eller en fordonskombination.

Om du har trafikvillkor skrivs de ut i fält 12 på körkortets baksida. Här ges några exempel på vanliga villkorskoder:

  • 01.06 = Glasögon eller kontaktlinser
  • 69. = Begränsade till att köra fordon med alkolås
  • 78. = Automatväxel
  • 79.05 = Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg.
  • 79.06 = Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg.
  • 96. = Utökad behörighet B.
  • 100. (datum) = Prövotid (datum för prövotidens slut).

Trafikfarliga läkemedel

Körning i trafik kräver hög grad av koncentration och snabba, korrekta reaktioner. Sjukdomar samt medicinering kan påverka din förmåga att vara uppmärksam och att reagera adekvat. För vissa tillstånd, som diabetes och epilepsi, är medicinering dock nödvändig för att säkerställa att du kan köra på ett säkert sätt.

Vid vissa tillfällen kan medicinering leda till svårigheter med hörseln, synen, vakenheten, koncentrationen och snabba reaktioner. Dessa biverkningar gör dig mindre lämplig som förare.

Äldre och bilkörning

Om du märker att en närstående inte agerar som de brukar, är det viktigt att dela dina observationer med en läkare. Det kan vara så att rätt medicinering kan lindra symptomen och att man kan få vägledning för att fortsätta köra bil på ett säkert sätt. Att tidigt identifiera eventuella problem är fördelaktigt eftersom det ger bättre förutsättningar och möjlighet att förbereda sig inför en tid då bilkörning inte längre är ett alternativ. Det optimala scenariot är en process där alla berörda parter hinner anpassa sig till förändringarna, både emotionellt och praktiskt.

Medicinska krav

Endast individer som möter de medicinska förutsättningarna, vilka är avgörande för trafiksäkerheten, är berättigade till körkortstillstånd. Generellt sett är kraven striktare för att erhålla behörighet att köra tung lastbil och buss.

När du har lämnat in din ansökan om körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen att utvärdera om du uppfyller de nödvändiga medicinska kraven för att få inneha ett körkort. Om du lider av en sjukdom eller det finns andra skäl som nödvändiggör en medicinsk granskning, kan det bli aktuellt för Transportstyrelsen att begära in ett specifikt läkarintyg från dig. Om så är fallet kommer Transportstyrelsen att informera dig om vilken typ av intyg som krävs och den sista dagen för inlämning.

Sjukdomar och medicinska förhållanden som kan kräva utredning

ADHD, autism och liknande diagnoser

Om du till exempel har ADHD, autism eller liknande diagnos är det i de flesta fall inga problem att få körkortstillstånd. Men du behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos, vilket Transportstyrelsen meddelar dig när du ansökt.

Diabetes

Om du har diabetes och använder något läkemedel för det, behöver du skicka in ett läkarintyg. 

Syn

Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen (binokulärt). Ska du ta körkort för lastbil eller buss måste du ha minst 0,8 i synskärpa i det bästa ögat och 0,1 i det sämre ögat. Du får använda glasögon eller kontaktlinser.

Vid vissa ögonsjukdomar eller andra förhållanden som kan påverka synen, till exempel dubbelseende, synfältsdefekter och nattblindhet, krävs intyg av en specialist i ögonsjukdomar.

Epilepsi

Vid diagnosen epilepsi krävs oftast att du har varit anfallsfri det senaste året för körkort för moped klass I, motorcykel eller personbil. För körkort för lastbil eller buss får du inte ha haft något anfall under de senaste tio åren. Under den tiden får du inte heller ha haft någon behandling med läkemedel mot epilepsi.

Oftast kräver Transportstyrelsen att du skickar in ett särskilt läkarintyg.

I särskilda fall kan du som inte uppfyller kraven på tio års anfallsfrihet utan epilepsiläkemedel beviljas undantag, det gäller under förutsättning att ingen läkemedelsbehandling mot epilepsi förekommer.

Alkohol och droger

Om du har ett missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller andra substanser, är möjligheten att erhålla körkort beroende av att du kan bevisa att du varit nykter och drogfri under en betydande period.

Transportstyrelsen kan, om det anses nödvändigt, begära att du genomgår tester och lämnar in ett läkarintyg som bekräftar din nykterhet. Om du inom de senaste fem åren har blivit dömd för grovt rattfylleri eller har flera rattfylleridomar, måste du obligatoriskt tillhandahålla ett sådant läkarintyg.

Efter att du har beviljats körkortstillstånd kan det krävas att du periodvis inkommer med ytterligare läkarintyg för att fortsatt visa din lämplighet att inneha körkort.

Läkarintyg i andra fall

Det finns även andra sjukdomar och medicinska tillstånd som gör att man kan behöva lämna läkarintyg, till exempel vid hjärt- och kärlsjukdom, psykiska sjukdomar och sömn- och vakenhetsstörningar.

När man ansöker om körkortstillstånd får man svara på frågan om man tar några mediciner regelbundet. Det kan innebära att man behöver lämna in läkarintyg.

Det finns dock många mediciner som inte påverkar Transportstyrelsens bedömning. Exempel på läkemedel som man inte behöver skicka in läkarintyg om är bland annat p-piller, astmamedicin och receptfria värktabletter.

När du fått körkortstillstånd

Vissa sjukdomar och medicinska tillstånd kan Transportstyrelsen behöva följa upp även efter att du har fått ditt körkortstillstånd. Det innebär att du kan behöva fortsätta lämna läkarintyg. I så fall meddelar Transportstyrelsen dig det i samband med att du får körkortstillstånd.

Olika trafikslag, olika läkarintyg

Transportstyrelsen använder olika läkarintyg inom de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, flyg). Det beror på att de medicinska kraven skiljer sig åt mellan trafikslagen.

Det innebär att om du skickat in ett läkarintyg för till exempel flygcertifikat kan du ändå behöva skicka in ett intyg för ditt körkort.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.