Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Skurubron har 4 kr i avgift dygnet runt

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Från och med den 1 oktober 2023 införs en avgift för passage över den nyligen byggda Skurubron, som kopplar samman Stockholm med östra Nacka och Värmdö. Avgiften för att korsa bron uppgår till 4 kronor och debiteras dygnet runt. Det är Transportstyrelsen som hanterar och ansvarar för avgifterna.

Passage registreras automatiskt av en kamera när fordonet passerar betalstationen vid bron, och en inbetalningsavi utfärdas i efterhand. Avgiften måste betalas alla dagar och dygnet runt.

Broavgiften som kallas infrastrukturavgift tas ut för samtliga personbilar, lastbilar och vissa bussar. Utländska fordon måste också betala broavgiften.

Fordon som är undantagna broavgiften:

 • motorcyklar
 • utryckningsfordon
 • EG-mobilkranar
 • diplomatfordon 
 • bussar med en totalvikt av minst 14 ton

Karta över Skurbrun

Klicka på kartan för större bild.

Beslut om broavgiften

Trafikverket tillsammans med Nacka kommun är de två aktörerna som har beslutat om att fordon som passerar Skurbron ska betala en broavgift. Därtill har de även beslutat om vilka fordon som ska vara undantagna broavgiften. Nacka kommun och Trafikverket har vidare kommit överens om att Transportstyrelsen ska vara den myndighet som ansvarar för att hantera Skurubrons broavgift.

Så betalar du broavgiften

Från och med 1 oktober 2023 gäller avgiften och alla fordon som är förpliktigade att betala får en avi månaden efter. Avin skickas ut till den som står som ägare på fordonet. De som har en digital brevlåda får avin skickad dit istället. På avin finns information om alla passagetillfällen som gjorts månaden innan. Du betalar alltså alltid i efterskott.

Tänk på att alltid betala i tid för att slippa höga förseningsavgifter och tilläggsavgifter. Kom ihåg att trängselskatt och Skurubrons avgift är två olika avgifter, vilket innebär att du får två olika avier för passagerna du har gjort.

Betalningssätt:

Du kan betala Skurubrons infrastrukturavgift på något av följande sätt:

 • autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
 • e-avi (e-faktura)
 • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
 • digital brevlåda (om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning)

Förseningsavgift och tilläggsavgift för Skurubron

Om du missar att betala broavgiften i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor. Om förseningsavgiften inte betalas i tid, läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Tänk på att ditt fordon kan få ett användningsförbud om du har mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter och eventuella försenings- och tilläggsavgifter. Användningsförbudet gäller om du inte har betalat avgifterna på över 6 månader.

Kostnaderna för projektet Skurubron

Skurubron som också kallas nya Skurubron har en slutkostnad på 1 miljard kronor. Staten har finasierat en tredjedel av Skurubron. De övriga två tredjedelarna, alltså cirka 660 miljoner kronor ska finansieras av broavgifterna med 4 kronor per passage fram tills att bron är fullt betald.

Då är Skurubron fullt betald

I dagsläget trafikeras Skurubron av cirka 57 000 fordon per dygn. År 2030 beräknas trafiken på Skurubron ha ökat till 85 000 fordon per dygn. Genom denna statistik kan vi få fram när ungefär bron förväntas bli fullt betald och då du inte behöver betala för passager längre.

Det finns två olika kalkyler beroende på hur många som kommer använda sig av Skurbron eller den avgiftfria systerbron gamla Skurubron. System för att behöva betala för passager på Skurubron förväntas avslutas i slutet av år 2030 eller 2031 och kommer då vara fullt betald enligt kalkyl 1.

Kalkyl 1

 • 2024 – förväntade avgifter ≈ 66 000 000 – 83 000 000 kr
 • 2025 – förväntade avgifter ≈ 70 000 000 – 89 000 000 kr
 • 2026 – förväntade avgifter ≈ 75 000 000 – 94 000 000 kr
 • 2027 – förväntade avgifter ≈ 80 000 000 – 100 000 000 kr
 • 2028 – förväntade avgifter ≈ 85 000 000 – 106 500 000 kr
 • 2029 – förväntade avgifter ≈ 89 500 000 – 112 400 000 kr
 • 2030 – förväntade avgifter ≈ 94 500 000 – 118 200 000 kr
 • 2031 – förväntade avgifter ≈ 99 200 000 – 124 000 000 kr

Kalkyl 2

Kalkyl 2 innebär att ungefär hälften av alla fordon som trafikerar skurubron kommer att vara betalande fordon. Genom denna kalkyl förväntar sig Trafikverket att betalningen av bron genom broavgifter tar 22 år.

Så åker du gratis till och från östra Nacka och Värmdö

Det finns en bro som gå pararellt med Skurubron och det är gamla Skurbron. Den gamla Skurbron är skonad från avgifter.

FordonstypSkurubron
Personbil 4 kr
Lätt lastbil (max 3,5 ton) 4 kr
Buss (max 14 ton) 4 kr
Tung lastbil (över 3,5 ton) 4 kr

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.