Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Skaffa avtal för självrisk vid utlåning av bil

Skaffa brukarkort som reglerar ansvarsfördelningen för självrisken.

När du skaffar ett brukarkort reglerar du vem som ska betala självrisken. Brukarkortet fastställer att den som kör den lånade bilen ska betala självrisken vid uppkomna skador under lånetiden.

Det är vanligt att människor lånar ut sina bilar till vänner, familjemedlemmar och bekanta som ett sätt att hjälpa till. Tyvärr händer det ofta att de glömmer att klargöra vem som ska stå för självrisken i händelse av skador eller olyckor i samband med lånet, vilket kan resultera i konflikter.

Om det inte finns ett särskilt avtal kommer självriskkostnader automatiskt att falla på bilägaren som har bilförsäkringen. Försäkringstagaren är alltid den som har det juridiska ansvaret att betala självrisken till försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren. Däremot kan ett separat avtal upprättas för att reglera så att personen som lånar bilen åtar sig att senare ersätta självriskkostnader till bilägaren.

Viktigt med avtal för självrisk

Det är viktigt att tydligt reglera vem som ska stå för ersättningen för självrisken under låneperioden, annars riskerar ägaren att belastas med höga kostnader. Tydliga avtal minskar risken för konflikter och osämja mellan bilägaren och låntagaren. Om båda parter är överens om villkoren för självrisken från början, minskar risken för problem.

Tydliga avtal ökar förtroendet mellan parterna. När både bilägaren och låntagaren känner sig trygga med avtalet, skapar det en bättre relation och gör det mer sannolikt att de kommer att hjälpa varandra med utlåning av bil i framtiden igen.

Många som lånar bil struntar i självrisken

En del personer som har lånat en bil kan ha uppfattningen att självrisken inte är deras ansvar, detta eftersom ägaren av bilen har tecknat försäkringen själv. Tittar man på försäkringsavtalet är det till viss del rätt. Det innebär att om inte ägaren har skaffat ett separat avtal för självrisk kan inte ägaren kräva låntagaren på någon ersättning för självrisken.

Viktigt att avtala skriftligt om självrisken annars blir ägaren skyldig att stå för alla kostnader till försäkringsbolaget.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.