Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Riktlinjer vid körning av kommunens bilar

Dessa riktlinjer och regler syftar till att beskriva vilka ansvar kommunen har för sina bilar samt förarens ansvar vid körning. Vanligtvis har varje kommun en specifik bilsamordnare som ansvarar för kommunens bilar. Detta ansvar innebär administration och kontroll över samtliga av kommunens bilar.

Den bilansvarige ska ansvara för utlåning av fordon med brukarkort, service, däckbyten, besiktning, tvätt samt annat viktigt som anskaffning och avyttrning av leasingbilar samt eventuella återköpskalkyl.

Det är av största vikt att bilansvarige hanterar kommunens bilar i enlighet med riktlinjer och regler. Det är viktigt att känna till att inga kommuner tillåter att bilarna används för privat bruk. Detta omfattar all personal inom kommunerna.

När kommunanställd kör en bil så lånas den juridiskt ut

För att kunna skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för kommunanställda och att minimera risken för att medtrafikanter skadas under tjänsteresor är det viktigt att bilansvariga skaffar brukarkort till samtliga anställda som kör bilarna.

Ett brukarkort är ett tillstånd som bilansvarige hos kommunen skaffar när bilen lånas ut till en kommunalanställd för tjänsteresor. Dessa tjänsteresor kan vara tillfälliga eller kontinuerliga och ske varje dag.

Viktiga punkter gällande bilhantering för kommuner

 • Riktlinjer för tjänsteresor
 • Färg på bil och märkning (oftast vita)
 • Försäkringar
 • Bokningssystem för bilarna om så krävs
 • Milersättning
 • Körjournaler ska finnas i alla bilar
 • Inrapportering av mätarställning
 • Tvätta bilarna regelbundet
 • Löpande underhåll
 • Bensinkort och fakturor

Bilförarens ansvar

Förare som kör kommunens bil identifieras lätt med kommunen och måste ta ett större ansvar i trafiken. Här listar vi tydliga riktlinjer och vilket ansvar bilförare som kör kommunens bilar har.

Ge tydliga instruktioner till kommunanställda som kör bilar och förklara att föraren ska:

 • följa lagar och regler i trafiken
 • visa ett gott föredöme i trafiken
 • följa kommunens riktlinjer
 • besiktiga bilen innan avfärd
 • kontrollera eventuella brister eller skador på bilen
 • anmäla eventuella fel till ansvarig omgående
 • ansvara för att bilbälte används om barn under 15 år reser i bilen, samt bilkudde eller bilbarnstol för mindre barn används korrekt
 • hålla god uppsikt i trafiken
 • betala fortkörningsavgifter själv
 • betala parkeringsböter själv
 • vårda bilen och återlämna bilen i vårdat skick
 • inte vara alkohol- eller drogpåverkad
 • inte använda mobiltelefon i strid mot lagen

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.