Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Regler övergångsställe

Vilka regler gäller på ett övergångsställe?

För att förstå reglerna på övergångsställen måste vi först gå in närmar på att övergångsställen delas in i två kategorier: bevakade och obevakade som vi förklarar närmare här nedan. Vid övergångsställen har både gående och förare skyldigheter.

Vem är gående?

 • åker rullskidor, rullskridskor eller spark
 • leder cykel, moped eller motorcykel
 • rullar barnvagn eller rullstol
 • åker rullstol eller själv kör rullstol i gångfart

Vem är fordonsförare?

Fordonsförare är den som för ett fordon på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som:

 • rider
 • leder eller driver kreatur

Hur ser ett obevakat övergångsställe ut?

På obevakade övergångsställen är det fordonsförarnas skyldighet att ge företräde till fotgängare. Ett övergångsställe betraktas som obevakat när trafikflödet inte styrs av trafikljus eller övervakas av en polis.

Ett obevakat övergångställe har inga trafikljus.

Regler vid obevakade övergångsställen för gående:

 • Som gående måste du ta hänsyn till fordonens hastighet när du går över ett övergångsställe.
 • Som gående ska du passera ett övergångsställe snabbt och utan onödigt dröjsmål.

Regler vid obevakade övergångsställen för förare:

 • Som förare har du väjningsplikt mot fotgängare som antingen redan befinner sig på eller är på väg att kliva ut på ett övergångsställe.
 • Som förare ska du anpassa din körning på ett sådant sätt att du undviker att behöva stanna mitt på ett övergångsställe.

Väjningsplikt innebär att förare i god tid ska stanna och sänka hastigheten och förare för endast fortsätta färden över ett övergångsställe om det är säkert.

Hur ser ett bevakat övergångsställe ut?

På de bevakade övergångsställena finns utrustning för ljus- och ibland även ljudsignaler. När det är dags för fotgängare att passera, lyser ett rött ljus för att stoppa fordonen och en grön gubbe lyser upp för att visa att det är säkert för gående att passera.

Ett bevakat övergångsställe har ljus/ljudsignaler.

Regler vid bevakade övergångsställen för gående:

 • Som gående måste du följa trafiksignalerna.
 • Som gående ska du passera övergångsstället snabbt och utan onödigt dröjsmål.
 • Som gående ska du vara uppmärksamma på hastigheten och avståndet till närliggande fordon innan du går över ett övergångsställe.

Regler vid obevakade övergångsställen för förare:

 • Som förare ska du följa trafiksignalerna.
 • Som förare ska du tillåta gående som korrekt har påbörjat passage över ett bevakat övergångsställe att fortsätta över, även om trafikreglerna tillåter dig att korsa övergångsstället.
 • Som förare måste du köra med låg hastighet i en korsning när du har väjningsplikt mot gående som har gått ut eller är på väg ut på ett övergångsställe.

Regler övergångsställe för cykel

Fordonsförare har inte någon väjningsplikt mot cyklister som cyklar på ett obevakat övergångsställe. För att förarna ska vara bundna av väjningsplikten, måste cyklister avstiga och leda sin cykel över övergångsstället.

Inte stanna vid övergångsställe straff

 • 3 000 kr – Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med motorfordon (ej moped klass II)
 • 1 500 kr – Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel, moped klass II eller hästfordon

Zebralagen övergångsställe

Den så kallade zebralagen, infördes den 1 maj 2000. ”Zebralagen” är en informell benämning på de regler i trafiken som rör väjningsplikt vid övergångsställen, ofta markerade med vita ”zebraränder”.

I många länder, inklusive Sverige, innebär zebralagen att fordon har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller är på väg att gå ut på ett övergångsställe. Det innebär att förare måste minska hastigheten eller stanna för att låta fotgängare passera. Lagen syftar till att öka säkerheten för gående vid övergångsställen. Det är dock viktigt att notera att även gående förväntas visa hänsyn och inte onödigtvis försena trafiken.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.