Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Regler för synskärpa vid körkort

Vilka regler för synskärpa gäller när du ska ta körkort?
För att kunna ta körkort i Sverige gäller det att uppfylla vissa medicinska krav. Ett av kraven är du måste ha en specifik nivå av synskärpa, och denna är olika beroende på om du ska ta körkort för personbil, lastbil eller buss. Här kan du ta del av information om synskärpan som gäller när du ska ta körkort.

Ska du ta körkort för personbil måste du ha minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda dina ögon. Ska du istället ta körkort för lastbil eller buss måste du ha en bättre synskärpa än normal, vilket är minst 0,8 i det bästa ögat och minst 0,1 i det sämre ögat. När du gör test av synskärpa får du använda glasögon eller kontaktlinser.

Om du lider av ögonsjukdomar eller annat som påverkar din syn måste du inkomma med ett intyg utfärdat av en specialist inom ögonsjukdomar. Du kan läsa mer och skaffa intyget som läkaren ska fylla i här.

Ändring av reglerna om syn i medicinföreskrifterna

Transportstyrelsen har mellan åren 2018 och 2020 arbetat för att ändra de medicinska synkraven för att kunna ta körkort. Tidigare har de gamla föreskrifterna visat att reglerna inte uppfyller körkortsdirektivets minimikrav och därför har man velat ändra på reglerna.

Översynen har även visat att reglerna för synfält i Sverige ställer högre krav än vad som sker i andra länder i Europa som har hög trafiksäkerhet.

Du kan läsa Transportstyrelsens rapport ”En översyn av de medicinska synkraven i Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort”.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.