Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Ratten skakar vid inbromsning, låg hastighet eller hög hastighet

Vibrerar din bil vid inbromsning, låg hastighet eller hög hastighet? Här nedan följer en del orsaker och lösningar

Har bilen du kört känts lite skakig den senaste tiden? Vibrationer i en bil känns aldrig bra och är ett tecken på att något behöver åtgärdas.

Eftersom skakningarna kan göra det svårare att manövrera och behålla kontrollen över bilen är det viktigt att ta itu med dem så snart som möjligt.

Varför vibrerar bilen när jag kör?

Skakningar eller vibrationer kan ha många olika orsaker och ibland kan det vara så enkelt som att det är dåliga väger eller bara utslitna däck. Har du tur så är det något av de alternativen men har du mer otur kan det vara allvarliga motorproblem.

Nedan följer några möjliga anledningar till att ditt fordon skakar, hur du identifierar felen och slutligen vad du kan göra åt dem.

Däcken

Däcken är den enda delen av fordonet som har direktkontakt med vägbanan och är därför en vanlig orsak till skakningar. Detta problem uppstår när däcken är gamla och slitna. Alla däck utsätts för betydande belastningar under sin livslängd. Om ett däck är defekt förkortas dess livslängd avsevärt, vilket gör det svårare att manövrera fordonet på vägen och mindre säkert. Det är därför viktigt att se till att däcken alltid är i gott skick, oavsett årstid, och att alla fästen är ordentligt säkrade. Däcken ska alltid hållas rena och kontrolleras regelbundet med avseende på spårdjup och slitage. Däcken bör också bytas regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.

Däckdeformation uppstår när bilen inte har använts under en längre tid och kan få bilen att vingla och vibrera. Du kommer att märka detta fenomen särskilt när du kör i höga hastigheter. Den goda nyheten är att detta problem ofta försvinner när du börjar köra igen. Var dock extra försiktig i början.

Ett annat problem som kan få bilen att luta åt ena sidan eller orsaka ojämnt slitage är däcktrycksskillnader. För att upptäcka och undvika detta bör däcktrycket kontrolleras då och då och vid behov pumpas upp. Uppgifter om korrekt däcktryck för fram- och bakhjul finns i bilens instruktionsbok, på insidan av tanklocket eller på förardörrens stolpe. Du kan också få däcktrycket justerat på verkstaden.

Fordonets balans och beteende kan också påverkas av att smuts och grus kommer in i fälgarna. Detta kan t.ex. ske vid körning på vägar med lösa ytpartiklar, såsom grusvägar eller vintervägar som strösslats med sand eller salt, vilket är vanligt i Sverige och de skandinaviska länderna. Bilar med stora fälgar är särskilt utsatta för detta. Små eller lösa föremål på insidan av fälgen kan göra fordonet svårkört och ibland få det att skaka och vibrera. Lyckligtvis är detta problem ofta relativt enkelt att åtgärda i verkstaden.

Motorn

En annan möjlig orsak är vibrationer från motorn. Ofta orsakas dessa vibrationer av felaktig tändning. Till dessa hör dålig bränslekvalitet, felaktiga tändstift och igensatta filter. Använd alltid bränsle av hög kvalitet, eftersom bränsle av låg kvalitet kan täppa till bränslefiltret och orsaka problem med luft-bränsleblandningen. Det är också viktigt att rengöra filtret regelbundet. Defekta tändstift är en annan orsak till feltändningar. Byt alltid ut tändstiften med de intervall som anges av tillverkaren. I moderna fordon visas eventuella fel på instrumentbrädans display.

Bromsar

Om bilen bara skakar när bromsarna aktiveras är det sannolikt ett problem med bromsarna. Detta problem kan uppstå om bromsskivan inte är ordentligt fastskruvad i navet och har rost på baksidan. Personer som ofta kör på salta vägar löper särskilt stor risk för detta. När bromsarna aktiveras trycker bromsoken och bromsbeläggen mot bromsskivan och bilen kan börja skaka eftersom dess yta inte är slät. Ibland räcker det med att rengöra bromsskivan och behandla den med en lämplig kemikalie. Om detta inte avhjälper problemet bör skivan bytas ut. Även bromsoken och bromsbeläggen måste inspekteras och vid behov repareras eller bytas ut. Bromsskivor kan deformeras av slitna hjullager, vilket resulterar i ett gnisslande ljud. Detta ljud är lätt att upptäcka eftersom det blir högre när hastigheten ökar. För att åtgärda detta problem bör bilen tas till en verkstad.

Fjädring

Fjädringen på en bil kan också vara defekt. Dess komponenter är tillverkade av metall och gummi och dess huvudsakliga funktion är att stödja motorn. Gummit har också till uppgift att dämpa motorvibrationer så att motorn inte rör sig för mycket och vibrationerna inte överförs till kroppen. Med tiden blir dessa gummidelar hårdare och sprödare och deras dämpande egenskaper försämras. Metallen utsätts också för påfrestningar och fjädringen kanske inte kan hålla motorn ordentligt. Om motorn inte vibrerar när du står stilla med motorn igång, men börjar vibrera så fort du kör, är det ett tecken på att fjädringen är sliten. Om motorn hoppar till när du accelererar är det dags att byta ut dessa delar.

Servo

Om ratten vibrerar kan det bero på att servon inte fungerar som den ska. Detta kan inträffa särskilt vid kurvtagning eller när du styr bilen vid parkering. Bilen kan också bli mindre följsam. Om detta händer är det lämpligt att kontrollera både servon och styrsystemet. Ojämnt däckslitage är ett annat tecken. Om du dessutom märker att servostyrningsoljan läcker har du inget annat val än att ta bilen till en mekaniker för att få den kontrollerad.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.