Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Råd och Rön om Brukarkort – Förklarning

Förklaring om ogrundade påståenden om Brukarkort.se

Det har kommit till vår kännedom att journalisten Jonas Ryberg har publicerat allvarliga och ogrundade anklagelser om Brukarkort via bloggen Råd och Rön.

Vi vill påminna om att man alltid ska vara källkritisk och inte tro på allt man läser om online. Detta visar exempel på att det blir allt viktigare att faktakontrollera den rapportering som sker i Sverige. Dessvärre är inte alla ärliga i sin rapportering och det visar Råd och Rön tyvärr prov på i sin rapportering om oss.

Det finns dock inget att oroa sig för då vi på brukarkort har full kontroll över situationen men vill ändå upplysa våra kunder och läsare om den eventuella brottsliga och olagliga smutskampanj som bloggen Råd och Rön har riktat mot oss på Brukarkort.

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för de som bland annat vill reglera utlåning av fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd, ett bevis samt ett hyresavtal för fordon där hyresvillkoren regleras i ett brukarkort för fordon. Ett juridiskt bindande avtal som enkelt kan verkställas av domstol om så krävs.

I brukarkortet för fordon har du bl.a möjlighet att reglera hur länge fordonet får lånas ut, till vem, om fordonet får föras utomlands, vem som står för eventuella självrisker vid olyckor samt om eventuella hyreskostnader ska utgå för användandet av fordonet.

Brukarkort för fordon har många användningsområden och att upprätta ett avtal i vårt brukarkort för fordon kan vid ett senare skede vara avgörande till fördel för de inblandade i bl.a privata tvister mellan brukare och ägare men också i ärenden som rör beslag och utmätning av privat egendom av polis och kronofogden.

Tack för förståelse hälsar brukarkort teamet!

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.