Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Omvandla utländskt körkort till svenskt

För att påbörja processen, hämta först blanketten för att ansöka om utbyte av ditt utländska körkort. Efter att ha fyllt i ansökningsblanketten, sänd den tillsammans med ditt nuvarande utländska körkort i original till adressen nedan:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Om du ansöker om ett utbyte som inkluderar behörighet för att köra lastbil eller buss, kan det krävas att du även bifogar ett medicinskt intyg eller en hälsodeklaration med ett intyg om din synförmåga. Transportstyrelsen kommer att meddela dig om detta är nödvändigt för ditt specifika fall efter att din ansökan mottagits.

Det är viktigt att vara medveten om att under ansökningsprocessen är det polisens beslut som gäller för din rätt att köra. Om du behöver köra under tiden rekommenderas det att du tar en kopia av ditt utländska körkort att ha med dig, tillsammans med en form av giltig identifikation.

Om permanent bosättning

Enligt det aktuella EES-avtalet ska en person betraktas som permanent bosatt i det land som utfärdat körkortet.

Efter att din ansökan godkänts

När Transportstyrelsen har godkänt din ansökan kommer du att få ett inbetalningskort för tillverkningskostnaden av ditt nya körkort. Du kommer därefter behöva besöka ett förarprovskontor hos Trafikverket för fotografering och signering. Kom ihåg att ta med giltig identifikation till besöket.

Ditt nya körkort skickas sedan till dig via rekommenderad post till ett postombud. Ditt utländska körkort returneras till den myndighet som utfärdade det. När du hämtar ut ditt svenska körkort måste du personligen kunna identifiera dig med en giltig och godkänd identifikationshandling.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.