Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

När försvinner skulder hos Kronofogden

Vad händer om du har skulder och lånar en bil? Läs mer på brukarkort.se.

Här kan du ta del av vad som gäller för dig som har skulder hos Kronofogden.

Skulder till staten preskriberas vanligtvis efter fem år. Dock har Skatteverket möjlighet att ansöka om en förlängning av preskriptionstiden för skatteskulder.

Preskriptionstiden för andra civilrättsliga ärenden är tio år. Detta inkluderar exempelvis skulder mellan privatpersoner eller skulder mellan företag.

Tänk på att vissa skulder kan verka vara konsumentfordringar men klassificeras inte som sådana. Ta reda på vilka som är konsumentfordringar och andra inte. Preskriptionstiden för verkliga konsumentfordringar är dock tre år.

Även om din skuld har preskriberats kan sökanden ha rätt att få betalt i vissa situationer.

Hur länge lagras informationen om en betalningsanmärkning?

Informationen lagras i kreditupplysningsföretagens register för varierande tidsperioder, beroende på din identitet och situation:

  • Om du är en privatperson lagras betalningsanmärkningen i tre år.
  • För juridiska personer kvarstår anmärkningen i fem år.
  • Om du genomgår skuldsanering registreras anmärkningen i fem år från det att skuldsaneringen startade. Om betalningsplanen sträcker sig över mer än fem år raderas informationen den dag planen är avslutad. För företagare i skuldsanering gäller en period på tre år.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.