Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Motalabron – Vad är det för broavgift?

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

En avgift debiteras för att passera Motalabron, där beloppet är 5 eller 11 kronor beroende på typen av fordon.

Motalabron, som uppfördes för att öka tillgängligheten, erbjuder en väg för de som reser på riksväg 50 att passera Motala utan att köra igenom stadskärnan. Projektet finansieras delvis genom en infrastrukturavgift, även känd som broavgift. Detta system säkerställer att de som använder bron även bidrar till dess finansiering.

Beloppen som tas ut:

  • 5 kronor per passagetillfälle för personbil, lätt lastbil och buss.
  • 11 kronor per passagetillfälle för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton).

Avgiften tas ut alla dagar dygnet runt. Passagetillfällena registreras automatiskt av en kamera som läser av registreringsnummer när du kör förbi betalstationen vid bron och du får en inbetalningsavi i efterhand hem till din folkbokföringsadress.

Infrastrukturavgift tas ut för personbilar, lastbilar och bussar. Det gäller även utländska fordon.

Däremot tas inte någon infrastrukturavgift ut för

  • motorcyklar
  • mopeder
  • utryckningsfordon
  • EG-mobilkranar
  • diplomatfordon 
  • bussar med en totalvikt av minst 14 ton.

FordonstypMotala
Personbil 5 kr
Lätt lastbil (max 3,5 ton) 5 kr
Buss (max 14 ton) 5 kr
Tung lastbil (över 3,5 ton) 11 kr

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.