Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Motalabron – Vad är det för broavgift?

En avgift debiteras för att passera Motalabron, där beloppet är 5 eller 11 kronor beroende på typen av fordon.

Motalabron, som uppfördes för att öka tillgängligheten, erbjuder en väg för de som reser på riksväg 50 att passera Motala utan att köra igenom stadskärnan. Projektet finansieras delvis genom en infrastrukturavgift, även känd som broavgift. Detta system säkerställer att de som använder bron även bidrar till dess finansiering.

Beloppen som tas ut:

  • 5 kronor per passagetillfälle för personbil, lätt lastbil och buss.
  • 11 kronor per passagetillfälle för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton).

Avgiften tas ut alla dagar dygnet runt. Passagetillfällena registreras automatiskt av en kamera som läser av registreringsnummer när du kör förbi betalstationen vid bron och du får en inbetalningsavi i efterhand hem till din folkbokföringsadress.

Infrastrukturavgift tas ut för personbilar, lastbilar och bussar. Det gäller även utländska fordon.

Däremot tas inte någon infrastrukturavgift ut för

  • motorcyklar
  • mopeder
  • utryckningsfordon
  • EG-mobilkranar
  • diplomatfordon 
  • bussar med en totalvikt av minst 14 ton.

FordonstypMotala
Personbil 5 kr
Lätt lastbil (max 3,5 ton) 5 kr
Buss (max 14 ton) 5 kr
Tung lastbil (över 3,5 ton) 11 kr

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.