Reglering av utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.

Miljözoner – förbudet mot viss typ av fordon på vägar

Vad är miljözoner?

Miljözoner är områden som ringats in där äldre bilar eller viss typ av bilar som drivs av viss typ av drivmedel inte tillåts köra i det området enligt lag (formellt en regeringsförordning). Detta sker under ett antal kriterier.

Från och med 1 januari år 2020 finns det numera tre olika klasser av miljözoner och det är kommunerna själv som ringar in det geografiska området där miljözonerna ska gälla.

Det är alltså upp till varje kommun att själva avgöra var miljözonerna ska införas. En del kommuner har infört miljözoner redan medans andra inte alls har gjort det och inte har några planer på att göra det.

Miljözon klass 1

I denna klass innebär det att tunga fordon över 3,5 ton måste uppfylla utsläppsklass euro 5 och högre för att får köra i miljözonen under specifikt datum där man hade satt år 2020 som det sista datumet och därefter är det utsläppsklass euro 6 som gäller i miljözon klass 1.

Exempelvis i Stockholm finns ett geografiska område under miljözon klass 1 och detta motsvarar ungefär trängselskatteområdet.

Miljözon klass 2

Inom denna klass får lätta fordon, exempelvis personbilar endast köra om de är klassade som minst euro 5 eller euro 6. Från och med 1 juli år 2020 år det euro 6 som gäller för dieselbilar. Annars får dieselbilarna inte köra inom denna zon.

Självklart får bilar som har bättre miljöprestanda köra inom zonen t.ex. elbilar och bränslecellsbilar. Även bilar som inte uppfyller kraven på miljözon får korsa en gata med miljözon.

Bilar som är äldre än 11 år kommer inte att tillåtas köra under geografiska området enligt miljözon klass 2. Från och med år 2022 så är det 9 år som gäller som gräns. Det finns dock enstaka äldre bilar som har euro 6 som kommer få köra i zonen. Det är vilken typ av utsläpp/rening som avgör vilken bil  som kommer vara tillåten. Uppgifter om enskilda fordon finns i bilregistret.

Miljözon klass 3

Denna klass är mer restriktiv. Inom denna zon får endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får endast tunga fordon som är drivs av el, bränsleceller, gasfordon i Euro 6 och laddhybrider i Euro 6 köra.

Vart finns det miljözonerna idag?

Miljözoner finns idag i

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Mölndal
  • Uppsala
  • Helsingborg
  • Lund
  • Umeå.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd, avtal, fullmakt, intyg, medgivande m.m. och gäller för utlånade fordon.

Gäller för både privatpersoner och företag.

Ett brukarkort för fordon är ett tillstånd och avtal m.m. för utlånade fordon. Gäller för privatpersoner och företag. Beställ brukarkort här.